Nasze Gimnazjum - to My!

Mogiłę pradziada

Śladami polskich bohaterów.

Już po raz szósty wolontariusze z Jaworzyny Śląskiej wyjechali w lipcu na Ukrainę w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

8 lipca, po uroczystej odprawie przed gmachem Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, ponad 1200 młodych Dolnoślązaków i ich opiekunów wyruszyło  na Kresy, by uporządkować 130  polskich cmentarzy i dokończyć prace rozpoczęte w latach ubiegłych. Czytaj dalej

Spotkanie w Krzyżowej

W dniach 25-26 czerwca, w Krzyżowej, odbył się Patriotyczny Piknik Kresowy. Celem spotkania było przygotowanie młodych wolontariuszy do wyjazdu na Ukrainę w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Już w lipcu ponad 1200 osób porządkować będzie 127 polskich cmentarzy na Ukrainie. Przybyłe grupy zostały powitane przez dolnośląskich samorządowców, Panią Naczelnik Iwonę Kozłowską z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przez przedstawicieli Rajdu Katyńskiego, a także przez Panią Grażynę Orłowską – Sondej i ekipę telewizyjną Studia Wschód. Czytaj dalej

Kwesta w Świdnicy i w Świebodzicach

Dzięki uprzejmości księży proboszczów  kościoła katedralnego w Świdnicy i kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja w Świebodzicach  mogła się odbyć kolejna kwesta na rzecz akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. W niedzielę,  11 czerwca, młodzi wolontariusze pod opieka nauczycieli zbierali pieniądze na kolejną, już ósma wyprawę na  Ukrainę. Czytaj dalej

Patriotyczny wyjazd na Kresy

Na zaproszenie Fundacji Studio Wschód oraz koordynatorów  akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”- Grażyny Orłowskiej – Sondej i Beaty Pawłowicz,  poczet sztandarowy naszego Gimnazjum w składzie: Justyna Majborska, Wiktoria Młynarska i Bartłomiej Kańko oraz opiekunowie Anna Ryś i Wiesław Dybeł,  w dniu 1 maja wyjechali do Lwowa, by wziąć udział w patriotycznych  uroczystościach związanych z obchodami 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Czytaj dalej

Ratujemy polskie cmentarze na Ukrainie

Po raz kolejny nasza szkoła  zorganizowała  kwestę na rzecz dolnośląskiej akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.  Kwestowano  przy kościołach na terenie naszej gminy oraz  w Wierzbnej.   Zebrano  3565 zł 96 gr. Pieniądze przesłane zostały na konto  organizatorów akcji, będą   przeznaczone na  wakacyjny wyjazd  młodzieży na Ukrainę w celu porządkowania  znajdujących się tam polskich nekropolii. Czytaj dalej

Zbiórka darów świątecznych dla Rodaków na Kresach

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wraz z Telewizją Wrocław od kilkunastu lat organizuje zbiórkę świątecznych darów dla Polaków mieszkających za wschodnią granicą. Na Kresach żyje wielu naszych Rodaków, którzy w czasie Świąt Bożego Narodzenia czekają na prezent z Ojczyzny. To bardzo ważna chwila w roku, kiedy łączą się ludzie, których rozdzieliła historia. Czytaj dalej

Podsumowanie kwesty przeprowadzonej w Dniu Święta Zmarłych

1 listopada, już po raz szósty, uczniowie naszej szkoły kwestowali na cmentarzach w gminie Jaworzyna Śląska oraz w Świebodzicach, w Wierzbnej i w Żarowie.

Kwesta odbyła się w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

Pieniądze zbierało 37 wolontariuszy pod opieką 13 nauczycieli i rodziców. Czytaj dalej

Podsumowanie akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” 2016

10 października w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca tegoroczną edycję akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Zaproszeni na nią zostali ci, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do ratowania polskich cmentarzy na Ukrainie oraz niosą pomoc Polakom żyjącym na Kresach. Czytaj dalej

W Rokitnej, Rarańczy i Czortkowie – piąta wyprawa na Kresy zakończona

Już po raz siódmy uczniowie z dolnośląskich szkół wraz z opiekunami od 3 do 13 lipca przebywali na Ukrainie w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Wolontariusze z Jaworzyny Śląskiej  na Kresy pojechali po raz  piąty. W tym roku pracowaliśmy na 3 cmentarzach: w Rokitnej i w Rarańczy (ukr. Ridkivsti ) koło Czerniowców, blisko granicy ukraińsko-rumuńskiej oraz po raz drugi w Czortkowiew obwodzie tarnopolskim. Czytaj dalej

Na kresowym pikniku patriotycznym w Krzyżowej

18 i 19 czerwca 2016 uczniowie i ich opiekunowie z Dolnego Śląska, którzy wyjeżdżają w lipcu na Ukrainę w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, uczestniczyli  w integracyjnym spotkaniu w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej. Dolnośląskich wolontariuszy zaprosiły:  inicjatorka akcji – Pani Grażyna Orłowska – Sondeji przedstawicielka Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – Pani Beata Pawłowicz.   W spotkaniu uczestniczyła 6-osobowa grupa jaworzyńskich gimnazjalistów wraz z opiekunami  którzy w tym roku będą pracowali na cmentarzach w Rarańczy, Rokitnej i Czortkowie. Czytaj dalej

Na Patriotycznym Koncercie Kresowym we Wrocławiu

20 maja kilkunastoosobowa delegacja uczniów i nauczycieli, Dyrektor Pan Krzysztof Sołtys, Sekretarz Gminy Pan Tomasz Strzałkowski oraz poczet sztandarowy naszego gimnazjum piątkowe popołudnie spędzili na wrocławski Rynku na VI Patriotycznym Koncercie Kresowym. Na tę wielką uroczystość zaproszone zostały szkoły, które przez cały rok szkolny  aktywnie pracowały na rzecz akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Imprezę rozpoczęła wielka parada pocztów sztandarowych ze 100 dolnośląskich szkół.     Czytaj dalej

Ratujemy polskie cmentarze na Ukrainie

Po raz kolejny nasza szkoła  zorganizowała  kwestę na rzecz dolnośląskiej akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.  Kwestowano  przy kościołach na terenie naszej gminy oraz  przy świdnickiej katedrze.  Zebrano 3931 zł 92 gr. Pieniądze przesłane zostały na konto  organizatorów akcji, będą   przeznaczone na  wakacyjny wyjazd  młodzieży na Ukrainę  w celu porządkowania  znajdujących się tam polskich nekropolii. Czytaj dalej

Świąteczny wyjazd na Ukrainę

Polsko-Ukraińskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo im. Adama Mickiewicza w Czortkowie zaprosiło do siebie przedstawicieli Władz Miasta z Jaworzyny Śląskiej oraz Dyrekcję i nauczycieli z jaworzyńskiego Gimnazjum. W skład delegacji weszli: Burmistrz Miasta Pan Grzegorz Grzegorzewicz, Dyrektor Gimnazjum i Przewodniczący Rady Powiatu Świdnica Pan Krzysztof Sołtys, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Ireneusz Besser, nauczyciel i radny Rady Miasta Pan Wiesław Dybeł oraz Dariusz Luber i Anna Ryś. Czytaj dalej

Finał akcji “Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia” 2015

2 października br. w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu miał miejsce finał tegorocznej akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”. W tym roku młodzież z Dolnego Śląska już po raz szósty wzięła udział we wspólnej akcji organizowanej przez Ośrodek Telewizji Polskiej we Wrocławiu oraz Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. Przez dwa tygodnie kilkuset uczniów porządkowało cmentarze położone na terenie zachodniej Ukrainy.      Czytaj dalej

Wróciliśmy z Czortkowa

Jaworzńyscy gimnazjaliści  (w tym roku grupa w składzie: Gosia Kańko, Błażej Banaszczak, Kuba Bieliński, Maciek Janes i Dominik Pawlicki, z  opiekunami – Anną  Ryś i Wiesławem Dybłem i z kierowcą – Dariuszem Lubrem)  po raz czwarty wyjechali  na Ukrainę w ramach dolnośląskiej akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.  Tym razem przydzielony nam został do uporządkowania cmentarz w Czortkowie w obwodzie tarnopolskim.    Wyruszyliśmy 8 lipca, najpierw na uroczystą   odprawę pod Urząd Marszałkowski we Wrocławiu.  Tu pożegnali  nas: Marszałek  Województwa Dolnośląskiego   Pan  Cezary Przybylski, Kurator Oświaty Pani Beata Pawłowicz, księża oraz burmistrzowie i wójtowie   dolnośląskich  miast i gmin. Czytaj dalej

Zostaliśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu „Szkoła z tradycją”.

Konkurs „Szkoła z tradycją” ogłoszony został przez fundację „Od Pokolenia dla Pokoleń” i skierowany był do wszystkich typów szkół, które kultywują lub tworzą tradycję szkolną i  związaną ze szkołą, wspólnotą lokalną, regionem lub krajem Jego założeniem było zaprezentowanie takiego działania szkoły, które odbywa się dłużej niż 3 lata, angażuje dużą grupę uczniów oraz członków lokalnej społeczności spoza szkoły. Czytaj dalej

Majowe spotkanie z Kresami

Tradycją naszej szkoły stało się, że kilka majowych dni upływa nam pod znakiem spotkań i imprez zawiązanych z Kresami. Ten czas jest  podsumowaniem całorocznej pracy na rzecz dolnośląskiej akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, w której nasza szkoła uczestniczy po raz czwarty. Czytaj dalej

Podsumowanie wiosennej kwesty

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny kwestowali na rzecz dolnośląskiej akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, której głównym celem jest ratowanie przed zniszczeniem i zapomnieniem polskich cmentarzy leżących na terenie dzisiejszej Ukrainy.  Podczas najbliższych wakacji do wyjazdu za naszą wschodnią granicę przygotowuje się ponad 900 wolontariuszy – uczniów gimnazjów i szkół średnich z całego Dolnego Śląska. Wśród tej grupy są również uczniowie naszej szkoły.  Czytaj dalej

Zbiórka darów zakończona

W imieniu organizatorów akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” serdecznie dziękujemy wszystkim osobom – uczniom, nauczycielom oraz właścicielom jaworzyńskich sklepów, którzy włączyły się do zbiórki darów świątecznych dla polskich dzieci z Kresów.

Zabrane artykuły przekazane zostały do organizatora akcji – pani Grażyny Orłowskiej- Sondej z Telewizji Wrocław. Czytaj dalej