Nasze Gimnazjum - to My!

Biblioteka szkolna

logo

bibliotekarzOPIEKUN – MGR ANNA RYŚ –
NAUCZYCIEL-BIBLIOTEKARZ

Harmonogram otwarcia biblioteki:

PONIEDZIAŁEK –  7.15 – 14.00
WTOREK – 8.00  – 15.00
ŚRODA – 8.00 – 13.00
CZWARTEK – 8.00 – 15.00
PIĄTEK  –  8.00 – 14.00

Z A P R A S Z A M Y

Pracownia Multimedialna

Z pracowni multimedialnej można korzystać przed lekcjami, na przerwach po 3. i po 5. lekcji oraz po lekcjach.

Komputery i Internet mogą być wykorzystywane tylko w celach naukowych.

W bibliotece można kserować i drukować potrzebne materiały.
Cena 1 strony – 30 groszy.

Wszystkich uczniów korzystających z pracowni obowiązuje >>>REGULAMIN<<<

pracownia

 Biblioteka posiada księgozbiór  składający się z 12 tysięcy  pozycji  książkowych i materiałów audiowizualnych.

2

 

 

Czytelnia  wyposażona jest w bogaty zbiór słowników, encyklopedii  w pełni zaspokajający potrzeby uczniów i pracowników naszej szkoły.

 

Prowadzone  są dwa katalogi: alfabetyczny i rzeczowy.

 

Aby poszerzyć warsztat informacyjny gromadzone są w teczkach tematycznych artykuły z czasopism dotyczące różnych dziedzin wiedzy: ekologii, medycyny, osiągnięć naukowych, uzależnień i zapobieganiu im i inne.

Metodą portfolio gromadzone są materiały dotyczące:
-naszego patrona- kardynała S. Wyszyńskiego,
-Europy i Unii Europejskiej,
-naszej gminy,
-scenariusze imprez na różne okoliczności

Stworzona została bogata kartoteka cytatów na następujące tematy:
-przyjaźń,
-miłość,
-książka,
-praca,
-ojczyzna,
-kobieta,
-wychowanie,
-oraz chętnie wykorzystywany przez uczniów “Zbiór wierszyków do pamiętników”.

Corocznie organizowana jest, wśród uczniów i nauczycieli, zbiórka książek, komiksów i czasopism.
W bibliotece działa uczniowski aktyw biblioteczny, Klub Gier Umysłowych oraz “Pomoc Koleżeńska Bez Barier”