Nasze Gimnazjum - to My!

REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO “TRZYMAJ FORMĘ!” W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Celem głównym programu jest zwiększenie świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Cele szczegółowe to:

1. Pogłębienie wiedzy o znaczeniu prawidłowo zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka.

2. Kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.

3. Dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na i umiejętności korzystania z nich.

 

Uczniowie naszej szkoły z ramach projektu zostali przebadani przez dietetyka, który wykonał indywidualną analizę składu ciała. Zostały przeprowadzone przez pielęgniarkę szkolna indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniami potrzebującymi wsparcia na temat zdrowego odżywiania. Każdy uczeń ma obliczone BMI, skład wody w organizmie, tłuszczu i masy mięśniowej.

Na zebraniu rodziców zostały rozdane ulotki pt.: „Co każdy rodzic w wiedzieć powinien o żywieniu i aktywności fizycznej” oraz broszury dla   uczniów.

W ramach VIII edycji programu, zrealizowano z wykorzystaniem metod aktywizacyjnych następujące zajęcia: układanie jadłospisów zgodnie z zasadami zbilansowanej diety ( lekcje techniki); odczytywanie i rozumienie etykiet produktów spożywczych; wykłady, prelekcje, pogadanki, debaty pro zdrowotne (godziny wychowawcze)ocena własnej aktywności fizycznej i stylu życia (w tym m.in. testy wysiłkowe)- lekcje wychowania fizycznego; biegi uliczne ( maj 2014 pt,, Jaworzyna Śląska biega), zawody sportowe, mecze ( Coca- Cola kamp); konkursy np. plastyczne, wiedzy (inne niż konkursy sprawnościowe/zawody sportowe); zajęcia, pokazy, instruktaże ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne (dodatkowe poza lekcjami w-f, np. ćwiczenia rozciągające, relaksacyjne, Nordic Walking).