Nasze Gimnazjum - to My!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W bieżącym roku ruszył Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014–2020. Na jego realizację w ciągu najbliższych sześciu lat przewidziano miliard złotych: 650 mln zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i 350 mln zł od beneficjentów programu, m.in. od samorządów i instytucji.

nprc

Celem NPRCz jest stworzenie warunków dla wzrostu czytelnictwa w Polsce poprzez realizację  programów stworzonych przez instytucje, które zdecydowały się  ubiegać  o fundusze na zakup książek.

Nasza  szkoła przystąpiła do realizacji tego przedsięwzięcia.  Pan Dyrektor Krzysztof Sołtys  i p. Anna Ryś  stworzyli  nasz szkolny program rozwoju czytelnictwa zgodny z wymogami postawionymi przez MKiDN. Program został zatwierdzony  i szkole przyznano 12000 zł na zakup książek. Do tej kwoty dodać należy  jeszcze 3000 zł, które dołożone zostaną ze środków własnych gimnazjum.

Realizacja programu trwa. Przeprowadzono już następujące działania:

– zorganizowany został dwuetapowy Konkurs Pięknego Czytania

– wzięliśmy udział w grze czytelniczej przeprowadzonej w SOKiBP

– powstała prezentacja multimedialna „Książki na topie”

– wzięliśmy udział w spotkaniu z autorką książek dla młodzieży panią Katarzyną Ryrych

– przeprowadzono wśród rodziców ankietą „ Książki z naszego dzieciństwa”

– na stronie internetowej gimnazjum zamieszczane są informacje o nowościach bibliotecznych

Kolejne punkty programu są w trakcie realizacji i  będą kontynuowane  w przyszłym roku szkolnym.

Książki kupowane będą zgodnie z oczekiwaniami i zainteresowaniami.  Aby tak się stało, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie i przesłanie jej na adres   anrys7@interia.pl

Ankieta do pobrania