GŁÓWNA
KLUB TURYSTYCZNY
Planowane zadania
W Ę D R Ó W K I
Wycieczka na Cisy
P R Z E W O D N I K
Str. główna
Wycieczka 1
ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA BAGIENIEC
Projekt "Bagieniec"
Tworzymy ścieżkę
Opis ścieżki
Zajęcia na ścieżce
Przykładowe karty pracy
„Sprzątanie Świata” w Bagieńcu

Świebodzice (Pełcznica) - ruiny zamku Cisy - Zamek Książ - Świebodzice

 

O      Warunki: trasa długa, łatwa, brak stromych podejść, czas przejścia około 4,5 godziny

O      Punkty do GOT: 14

SZKIC TRASY:

 

PRZEBIEG TRASY:

Z dworca PKP Świebodzice udajemy się przez Rynek w kierunku osiedla Pełcznica. Droga biegnie na S-W wzdłuż rzeki Pełcznica. Dochodzimy nią do pętli autobusowej, następnie skręcamy na zielony szlak, który po około ? godziny marszu na zachód zaprowadzi nas do ruin zamku Cisy. Po obejrzeniu ruin  wracamy tą samą drogą do rozwidlenia szlaków: zielonego i czerwonego, przy którym znajduje się cis "Bolko". Następnie skręcamy na południe i czerwonym szlakiem udajemy się pod górę na zamek Książ. Po zwiedzeniu zamku i pobliskiej stadniny ogierów schodzimy czerwonym szlakiem do Świebodzic. Trasa wycieczki prowadzi przez teren Książańskiego Parku Krajobrazowego.

CIEKAWE MIEJSCA NA TRASIE:

Świebodzice - miasto położone w zachodniej części powiatu  świdnickiego, nad Pełcznicą, na pograniczu  Obniżenia Podsudeckiego i Pogórza Bolkowsko- Wałbrzyskiego. Prawa miejskie posiadało w latach 1279 - 1310 i od 1337. Początkowo własność książąt piastowskich, następnie Habsburgów i Prus. W powróciły do Polski. Obecnie miasto ma charakterprzemysłowo - przemysłowo - usługowy, jest siedzibą gminy miejskiej

swiebodzice.jpg (12715 bytes)

Warto zobaczyć:

  • kościoły:
    Św. Franciszka z Asyżu  (XIII-XIV w.),
    Św. Mikołaja (XV w.),
    Św. Piotra  i Pawła  (1776-1779),

  • ratusz w stylu klasycystycznym (1777-1781),

  • pozostałości murów obronnych (XIV i XV w.) z resztkami baszt.

 

Zamek Cisy -  położony na  wzniesieniu ponad wąską  i  głęboką doliną   Czyżynki. Zbudowany przez Bolka I Świdnickiego w XIIIw. W połowie XIV w. warownię zajęli rycerze-rabusie, którym odebrał ją książę Bolko II. Od 1355r. przechodzi w ręce kasztelana strzegomskiego Mikołaja Bolczy. W 1466r. zamek zdobyli i zniszczyli husyci. Odbudowany i powiększony, został ponownie zniszczony  przez wojska szwedzkie w czasie wojny trzydziestoletniej (1634). Opuszczony, popadł w ruinę. Kolejni właściciele nie zajmowali się budowlą. Prace konserwatorskie podjęto dopiero w 1927r. Wtedy to zrekonstruowano wieżę i bramę oraz zabezpieczono ruiny. Kolejne prace na zamku prowadzono w latach 1962-1969 i 1975.

 

cisy.jpg (14977 bytes)

 

Zamek Książ - położony malowniczo nad przełomową Doliną Pełcznicy. Jest największym  zamkiem na Dolnym Śląsku.  Zbudowany w XIII w. przez Piastów Świdnickich. Od końca XIV w. jest własnością króla czeskiego. Od 1507r. przechodzi na własność rodu magnackiego von Hochberg, z których inicjatywy dokonano przebudowy zamku na styl renesansowy. W XVII w.  Hochbergowie otrzymują Książ jako własność dziedziczną.

Po wojnie trzydziestoletniej zamek adoptowano na rezydencję pałacową w stylu barokowym. Powstają wówczas słynne tarasy  ogrodowe. Rozwój górnictwa węgla kamiennego daje magnatom  olbrzymią fortunę, która przyczynia się do dalszego rozkwitu posiadłości. W czasie II wojny światowej zamek skonfiskowany przez władze III Rzeszy stanowił kwaterę Hitlera. Po zakończeniu  wojny długo pozostawał w stanie dewastacji. Od początku lat 70  XX w. stopniowo odbudowywany. Zamek otacza park w stylu angielskim z rododendronami, azaliami i magnoliami

 

ksiaz.jpg (14033 bytes)

 

 
wszelkie uwagi proszę kierować na adres anusik@o2.pl