Główna   Kalendarium   Dziedzictwo  Wspomnienia  Cytaty   Myśli  Galeria   Linki  Kontakt

 

 

PATRONIE, BĄDŹ ZAWSZE Z NAMI...

 

Wielki Kardynał, Prymas Tysiąclecia
Jak dąb potężny wyrósł nad stulecia.
A w trudnych czasach nie lękał się wroga,
Kochał najbardziej Ojczyznę i Boga.
Swoim rodakom dobry przykład dawał,
Gdy było trzeba, na ich czele stawał.

Patronie, bądź zawsze z nami,
Wśród trudów życia, gdy jesteśmy sami.

I dzisiaj drogi są nasze zawiłe,
Krwi i cierpienia ciągle na nich tyle.
My słabi ludzie pomocy szukamy,
Słowa Prymasa często wspominamy.
Uczą nas kochać Boga i bliźniego,
Ojczyźnie życia nie żałować swego.

Patronie, bądź zawsze z nami,
Wśród trudów życia, gdy jesteśmy sami.

Chcemy pamiętać przez życie swe całe,
Aby szanować człowieka i wiarę.
Trzeba swe serca napełniać radością,
Każdą nienawiść leczy się miłością.
Kto na prawości swe życie zbuduje,
Ten żyje godnie, mądrze postępuje.

Patronie, bądź zawsze z nami,
Wśród trudów życia, gdy jesteśmy sami.

słowa: Elżbieta Krzaczek
współpraca i korekta: Barbara Świżewska
muzyka: Hieronim Fabiś