Główna   Kalendarium   Dziedzictwo  Wspomnienia  Cytaty   Myśli  Galeria   Linki  Kontakt

K a r d y n a ł    W y s z y ń s k i    n a s z y m     P a t r o n e m

 

Uroczystość nadania imienia

Zdjęcia z uroczystości

Słowa pieśni o Patronie

Droga życia Wielkiego
Prymasa


I ZLOT SZKÓŁ
IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO - WARSZAWA 2006

N a s z y m   d o b r e m  –  j e d n o ś ć

PLAN PRACY Z PATRONEM
rok szkolny 2006/2007

 

I rocznica nadania imienia
Zdjęcia z uroczystości


Sprawozdanie z III konkursu wiedzy
o Kardynale


Święto szkoły
2004/2005


Święto szkoły
2005/2006

 


Święto szkoły
2006/2007

V rocznica nadania imienia

Laureaci konkursów