Główna   Kalendarium   Dziedzictwo  Wspomnienia  Cytaty   Myśli  Galeria   Linki  Kontakt

dziedz.gif (8491 bytes)

 

"Oby Kościół i Naród został mocny dziedzictwem Kardynała Wyszyńskiego.
Oby to dziedzictwo trwało w nas".

Jan Paweł II

        Miarą wielkości Prymasa Tysiąclecia jest to, co pozostawił po sobie. Jego dziedzictwem jest  świdectwo odwagi, niezłomności i wierności, poszanowanie dla godności każdego człowieka oraz umiłowanie Narodu.
        O co walczył, czego pragnął i   co pozostawił dla przyszłych pokoleń?
        Pragną Polski mocnej wiarą, przenikniętej i zjednoczonej łaską, oddanej Chrystusowi i JegoMatce. Polski silnej moralnie, opartej na fundamencie zdrowych rodzin, szanującej życie. Pragnął Polski sprawiedliwej, w której nie byłoby głodnych, bezdomnych i płaczących. Walczył o ojczyznę świadomą swojej tożsamości historycznej, kulturowej i ekonomicznej.Jedno z przesłań wynikające z życia i nauki kardynała Wyszyńskiego, to prawda o wielkiej bezwarunkowej godności człowieka. On sam zawsze był otwarty na drugiego człowieka, w każdym szukał obecności Boga:

portret1.jpg (17989 bytes)"Gdy spoglądam na drugą osobę -
                na Chrystusa spoglądam.
Gdy się do niej uśmiecham -
                do Chrystusa się uśmiecham.
Gdy powiem coś do mego brata -
                do Chrystusa to mówię.
Gdy daję mu cokolwiek -
                Chrystusowi daję.
Gdy się opanuję, powstrzymam,
                złego słowa nie powiem -
Chrystusa uratowałem".

        Prymas bronił krzywdzonych i prześladowanych, także tych represjonowanych ze względów politycznych. Stawał w obronoe praw człowieka i moralnych praw narodu.
       Poszanowanie prawdy o godności człowieka widział kardynał Wyszyński również jako podstawę obrony wartości rodziny. To w rodzinie człowiek przychodzi na świat, ma prawo narodzić się, dojrzewać i wzrastać. W rodzinie ma prawo dożyć kresu swoich dni, bo zawsze zasługuje na szacunek i miłość, chociażby już siły stracił i po ludzku wydawał się niepotrzebny. Nauka kardynała Wyszyńskiego o rodzinie to jeden z ważniejszych rozdziałów jego dziedzictwa.

        Wsród wielu dzieł, jakie pozostawił po sobie Prymas Tysiąclecia jest Instytut Świecki Pomocnic Maryi Jasnogórskiej, Matki Kościoła, zwany popularnie "Ósemką" lub Instytutem Prymasowskim.