Nasze Gimnazjum - to My!

“KATYŃ… ocalić od zapomnienia”

Nasze gimnazjum włączyło się do programu “KATYŃ… ocalić od zapomnienia” pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Celem programu jest kultywowanie pamięci o Polakach – ofiarach zbrodni katyńskiej oraz zwrócenie uwagi na trwałość przekazu pokoleniowego i jego historyczne znaczenie.
Wszystkie działania wynikające z realizacji projektu kształtować będą poczucie przynależności do narodu i państwa z jednoczesną postawą otwarcia na świat i buntu przeciw wszelkim przejawom totalitaryzmu. Czytaj dalej