Nasze Gimnazjum - to My!

Informacje o ubezpieczeniu

Ubezpieczenie NNW

Dyrekcja Gimnazjum w Jaworzynie Śl. informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 istnieje możliwość ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Po konsultacji z Prezydium Rady Rodziców oraz po porównaniu ofert  towarzystw ubezpieczeniowych przez Kancelarię Biskup JOKS BROKER we Wrocławiu wybrano ofertę TU COMMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP- Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży w szkołach – Ubezpieczenie Szkolne 184- składka roczna 37 zł

WAŻNE INFORMACJE

  • Dyrekcja szkoły informuje, że ubezpieczenie jest ubezpieczeniem dobrowolnym to znaczy, że rodzice nie mają obowiązku ubezpieczania dzieci.
  • Rodzice, którzy zechcą ubezpieczyć dziecko mają obowiązek zapoznać się z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia i wypełnić stosowne oświadczenie (pliki w załączeniu).
  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia również do wglądu w sekretariacie.
  • Formularz zgłoszenia szkody do pobrania w sekretariacie i w załączonym pliku
  • Szkodę zgłasza się listownie – szczegółowych informacji udziela sekretariat.
  • Dyrekcja szkoły oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkoła nie pobiera żadnych prowizji od ubezpieczyciela.

Oferta polisy

Ogólne warunki ubezpieczenia

Wzór oświadczenia

Druk szkody