Nasze Gimnazjum - to My!

Prawa Dziecka

 prawa
Czy wiesz, że dzieci tak jak dorośli mają swoje prawa? 
 
Polska w 1991 roku podpisała Konwencję o Prawach Dziecka co oznacza ,że zobowiązuje się do przestrzegania i szanowania praw
wszystkich dzieci.
Do czego potrzebna jest Konwencja? 

Większość dorosłych/rodzice, nauczyciele/ kocha, rozumie i szanuje dzieci. Niestety, są też tacy dorośli, którzy traktują dzieci bardzo źle. Nie dbają o nie, głodzą, biją i stosują nadmiernie surowe kary z byle powodu, a często nawet i bez przyczyny. Konwencja to zbiór przepisów, które mówią, jakie dzieci mają prawa i jak powinny być przez dorosłych traktowane.
Czy wiesz, jakie masz prawa? 
 
  • Masz prawo do życia, do nauki, do zabawy, do wypoczynku.
  • Masz prawo do opieki medycznej, jeśli jej potrzebujesz.
  • Masz prawo być kochany i wychowywany przez oboje rodziców, nawet jeśli nie mieszkają razem.
  • Jeśli zdarzyło się, że Twoi rodzice nie opiekują się Tobą, to państwo powinno znaleźć Ci rodzinę zastępczą lub odpowiedni dom dziecka.
  • Masz prawo mieć własne zdanie, a w sprawach, które Ciebie dotyczą, dorośli powinni Ciebie wysłuchać.
  • Masz prawo do ochrony przed biciem, nadmiernym karaniem, złym traktowaniem.
  • Wszystkie dziewczęta i wszyscy chłopcy niezależnie od tego, jakim językiem mówią, jaką religię wyznają lub jeśli nie wyznają żadnej, jaki mają kolor skóry i jakiej są narodowości, muszą być traktowani jednakowo!

Czy wiesz, jak korzystać z przysługujących Ci praw?

 Są sytuacje, w których dzieci są źle traktowane i potrzebują pomocy.Jeżeli coś złego dzieje się w szkole, pomóc mogą rodzice. A jeżeli coś złego dzieje się w domu i to właśnie rodzice są sprawcami problemów dziecka? Co wówczas może ono zrobić? Wstydzić się i cierpieć, czy może szukać gdzieś pomocy?

Gdzie możesz szukać pomocy?

 

Jeżeli coś złego dzieje się w Twoim domu, spróbuj porozmawiać o tym z pedagogiem szkolnym albo swoim wychowawcą.
Jeżeli nie chcesz o tym mówić w szkole, możesz zadzwonić

 

Dziecięcy Telefon Zaufania :

Rzecznik Praw Dziecka

Adres: Warszawa ul. Śniadeckich 10

Tel. 0 800 12 12 12

Oddział terenowy:

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu

ul. Wrocławska 115

tel. 74 66 64 380

 

Pamiętaj!

Nie jesteś sam, masz prawo szukać pomocy!

Nie zgadzaj się na złe traktowanie!