Nasze Gimnazjum - to My!

Klasy III Gim.- plan lekcji ważny od 04.09.2017

 

Blok lekcyjny 3aG 3bG 3cG
Poniedzialek PON PON PON PON PON PON
08:00 - 08:45 G WYCH 47 GODZ WYCH 43 GODZ WYCH 32
08:55 - 09:40 MAT 21 J POL 32 BIOL 47
09:50 - 10:35 GEO 43 FIZ 36 J POL 32
10:45 - 11:30 HIST 23 ZSch M/ZSdz D   ZSch M/ZSdz D  
11:35 - 12:20 J POLS 33 J POL 32 MAT 21
12:35 - 13:20 W-Fch D/W-Fdz M   J NIEM 34 J POL 32
13:30 - 14:10 W-Fch D/W-Fdz M       Z Art 36
14:15 - 15:00            
Wtorek WT WT WT WT WT WT
08:00 - 08:45 HIST 23 MAT 21 ZT 36
08:55 - 09:40 BIOL 47 FIZ 36 CHEM 49
09:50 - 10:35 MAT 21 BIOL 47 J ANG 22
10:45 - 11:30 REL 32 ZT 23 MAT 21
11:35 - 12:20 J ANG 22 WF chD/W-Fdz M   WF chD/W-Fdz M  
12:35 - 13:20 J POLS 33 WF chD/W-Fdz M   WF chD/Wf  
13:30 - 14:10 ZS chD   J ANG 22 MAT F 21
14:15 - 15:00            
Sroda SR SR SR SR SR SR
08:00 - 08:45 J ANG 22 GEO 43 MAT 21
08:55 - 09:40 FIZ 36 CHEM 49 J NIEM 34
09:50 - 10:35 MAT 21 HIS 46 GEO 43
10:45 - 11:30 CHEM 49 MAT 21 REL 32
11:35 - 12:20 MAT F 21 J POL 32 FIZ 36
12:35 - 13:20 ZT 23 W d z 47 J POL 32
13:30 - 14:10 ZSdz D   Z Art 33 W d z 47
14:15 - 15:00            
Czwartek CZW CZW CZW CZW CZW CZW
08:00 - 08:45 ZF1   ZF2   ZF3  
08:55 - 09:40 FIZ 36 MAT 21 J ANG 22
09:50 - 10:35 J NIEM 34 J ANG 22 HIS 46
10:45 - 11:30 J POLS 33 REL 24 MAT 21
11:35 - 12:20 J POLS 33 J POL 32 REL 35
12:35 - 13:20 Z Art 24 J NIEM 34 J POL 32
13:30 - 14:10 ZSdz D   MAT F 21    
14:15 - 15:00            
Piatek PI PI PI PI PI PI
08:00 - 08:45 J ANG 22 MAT 21 HIS 46
08:55 - 09:40 MAT 21 HIS 46 FIZ 36
09:50 - 10:35 W d z 47 J ANG 22 J NIEM 34
10:45 - 11:30 J NIEM 34 J POL 32 J ANG 22
11:35 - 12:20 J POLS 33 REL 22 J POL 32
12:35 - 13:20 REL 35 ZSch M/ZSdz D   ZSch M/ZSdz D  
13:30 - 14:10 ZS chD          
14:15 - 15:00            
Blok lekcyjny 3aG 3bG 3cG