Nasze Gimnazjum - to My!

Klasy II – plan lekcji ważny od 24.04.2017

 

Blok lekcyjny 2a 2b 2c
Poniedzialek PO PO PO PO PO PO
08:00 - 08:45 GODZ WYCH 24 GODZ WYCH 43 J POLS 32
08:55 - 09:40 J POL 32 MAT 45 ZT 44
09:50 - 10:35 MATE 21 W-Fch K/WF dz   W-Fch K/W-Fdz M  
10:45 - 11:30 CHEM 49 W-Fch K/WF dz   W-Fch K/W-Fdz M  
11:35 - 12:20 ZSch M/ZSdz K   FIZ 36 MAT 45
12:35 - 13:20 J POL 32 J ANG 22 CHEM 49
13:30 - 14:10 REL 24 W d Z 47 GODZ WYCH 32
14:15 - 15:00            
Wtorek WT WT WT WT WT WT
08:00 - 08:45 J ANG 22 CHEM 49 GEO 43
08:55 - 09:40 BIOL 47 MAT 45 CHEM 49
09:50 - 10:35 HIST 23 WOS 46 BIOL 47
10:45 - 11:30 PLAS 24 GEO 43 J ANG 22
11:35 - 12:20 MATE 21 REL 33 J POLS 32
12:35 - 13:20 Z Art 24 J POLS 32 J ANG 22
13:30 - 14:10 W-Fch K/WF dz       REL 33
14:15 - 15:00 W-Fch K/WF dz       W d Z 47
Sroda SR SR SR SR SR SR
08:00 - 08:45 GEO 43 HIST 46 MAT 45
08:55 - 09:40 HIST 23 GEO 43 FIZ 36
09:50 - 10:35 INF 44 J POLS 32 PLAS 24
10:45 - 11:30 J NIEM 34 J POLS 32 HIS 46
11:35 - 12:20 J POL 32 J ANG 22 Z Art 24
12:35 - 13:20 J ANG 22 Z Art 24 J POLS 32
13:30 - 14:10            
14:15 - 15:00            
Czwartek CZW CZW CZW CZW CZW CZW
08:00 - 08:45 MATE 21 J NIEM 34 J POLS 32
08:55 - 09:40 J POL 32 CHEM 49 INF 44
09:50 - 10:35 FIZ 36 INF 44 MAT 45
10:45 - 11:30 ZSch M/ZSdz K   J POLS 32 GEO 43
11:35 - 12:20 J ANG 22 HIST 46 J POLS 32
12:35 - 13:20 WOS 46 MAT 45 J NIEM 34
13:30 - 14:10     PLAS 24    
14:15 - 15:00     REL 33    
Piatek PI PI PI PI PI PI
08:00 - 08:45 W d Z 47 J ANG 22 MAT 45
08:55 - 09:40 MATE 21 BIOL 47 HIS 46
09:50 - 10:35 J POL 32 MAT 45 J ANG 22
10:45 - 11:30 CHEM 49 J POLS 32 W O S 46
11:35 - 12:20 GEO 43 ZSch M/ZSdz K   ZSch M/ZSdz K  
12:35 - 13:20 ZT 44 ZSch M/ZSdz K   ZSch M/ZSdz K  
13:30 - 14:10 REL 24 ZT 44 REL 33
14:15 - 15:00            
Blok lekcyjny 2a 2b 2c