Nasze Gimnazjum - to My!

Dyrekcja naszego gimnazjum

mgr Krzysztof Sołtys
nauczyciel dyplomowany
Dyrektor naszego gimnazjum od 1.09.1999

wykształcenie:

 • 1979 – 1983 Technikum Elektryczne w Świdnicy
 • 1989- 1993 Uniwersytet Wrocławski Wydział Pedagogiczno historyczny -kierunek pedagogika
  Tytuł : magister pedagogiki
 • 1994-1996 Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie -menedżer oświaty
 • 1998-2000 Uniwersytet Wrocławski -Studia Podyplomowe na kierunku historia
 • 2005-2006 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu -Studia Podyplomowe -Wiedza o Społeczeństwie

Doskonalenie zawodowe

LP. Nazwa szkolenia Obszar tematyczny Forma szkolenia
1. Studia podyplomowe Organizacja studia
2. Studia podyplomowe historia studia
3. Samokształcenie kierowane organizacja kurs
4. Aktywność w szkole i środowisku lokalnym Edukacja obywatelska kurs nauczycieli KOSS
5. Przygotowanie dyrektorów do wdrażania reformy organizacja seminarium
6. Nadzór pedagogiczny dyrektora

Budowa szkolnego systemu WDN

organizacja warsztaty
7. Kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa zarządzanie -zdany egzamin państwowy kurs
8. Kurs negocjacji zarządzanie kurs
9. Podstawy obsługi komputera informatyka kurs
10. Wykorzystanie sieci Internet w nauczaniu C informatyka kurs
11. Dyrektorzy i nauczyciele w obliczu reformy organizacja szkolenie
12. Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej zarządzanie szkolenie

Przebieg pracy zawodowej:

 • 1985-1999 – Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śl. nauczyciel ,pedagog szkolny w latach
 • 1994-1999 -dyrektor szkoły .Od 1999 do chwili obecnej dyrektor naszego gimnazjum Działalnosć społeczna :
 • 1988-2000 -Radny Rady Miasta w Jaworzynie Śl.
 • 1998-2002 Radny Rady Powiatu w Świdnicy
 • 2001-2002-członek Zarzadu Powiatu w Świdnicy
 • 2002-Radny II kadencji Rady Powiatu w Świdnicy
 • 2002-do chwili obecnejCzłonek ZarzĄdu Powiatu w Świdnicy
 • 2000-do chwili obecnej Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ Świdnica-Szpital “Latawiec”
 • Wolontariusz sportowy -sekretarz, księgowy- UKS Gimnazjalny Klub Sportowy, w latach
 • 1997-2002 wiceprezes MKS Karolina
 • Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Świdnicy

Zainteresowania: Piłka nożna -uczestnik Mistrzostw Polski Radnych w piłce halowej 2004 i 2005 , Wicemistrz Dolnego Śląska Radnych w Piłce nożnej halowej-2006,2007 ,III m w jaworzyńskiej lidze piłki nożnej halowej ; historia , ogród , majsterkowanie


mgr inż.Józef Strzelecki
– nauczyciel dyplomowany
Wicedyrektor naszego gimnazjum od 1.09.2000

wykształcenie:

 • 1972- 1976 I LO w Świdnicy
 • 1976 -1981 Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania -mgr inż informatyk-systemy sterowania
 • 1996-1997 Uniwersytet Wrocławski Studia Podyplomowe -matematyka z informatyką
1997 Studia podyplomowe.-matematyka i informatyka
2000 Kurs informatyczny C i D -opiekun pracowni komputerowej
2001 Mierzenia jakości pracy szkoły. Narzędzia badawcze DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu
Lider wewnatrzszkolnego doskonalenia nauczycieli DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzych

Przebieg pracy zawodowej:

 • 1981-Szkoła Podstawowa w Wirach
 • 1985-1999 Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śl. – nauczyciel matematyki
 • 1999-do chwili obecnej – Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śl.
 • 2000- do chwili obecnej – wicedyrektor

Zainteresowania:

 • historia -okres napoleoński
 • ogród
 • matematyka wyższa ,