Nasze Gimnazjum - to My!

Nasze gimnazjum

szkolaJaworzyna Śląska jest małym miasteczkiem położonym na Przedgórzu Sudeckim. Gimnazjum nr 1 im. kard. Stefana Wyszyńskiego jest jedyną szkołą tego typu w gminie. Szkoła powstała 01.09.1999r. na podstawie Uchwały nr VIII/21/99 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 31.03.1999r. Zajęcia odbywają się w budynku zlokalizowanym przy ulicy Jana Pawła II 16. Obiekt jest typowym budynkiem “tysiąclatki” posiadającym pełne zaplecze gospodarcze, stołówkę, gabinet lekarski, 16 gabinetów lekcyjnych, bibliotekę, 2 sale komputerowe, biblioteczne centrum multimedialne.
Uczniowie mają do dyspozycji salę gimnastyczną, siłownię i salę ćwiczeń korekcyjnych oraz 1,54 ha. terenu wokół szkoły, na którym znajduje się kompleks boisk typu „Orlik”
W ostatnich latach przeprowadzono w budynku gruntowne remonty. Wymieniono okna, instalację oświetleniową, wyremontowano stołówkę, salę gimnastyczną, korytarze oraz elewację szkoły.W gimnazjum realizowane są projekty ogólnoszkolne,  które wzbogacają ofertę edukacyjną :

 • Program “Bocian”
 • Program promocji ekorozwoju
 • Program “Bezpieczna szkoła”
 • Program “Mistrz kierownicy”
 • Program regionalny “Nasza mała ojczyzna”
 • Projekt “Gimnazjalny klub miłośników filmu i fotografii”
 • Projekt wymiany młodzieży ze szkołą partnerską z Markt Pfeffenhausen.
 • Projekt  “Bagieniec perłą gminy”
 • Klub Europejski
 • Uczniowski Klub Sportowy
 • Projekt “Demokratyzacja życia szkoły”

Uczniowie mają możliwość korzystania z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych wszystkie zajęcia są bezpłatne. W szkole działa teatr, zespół wokalny, gazeta “Goniec Gimnazjalny”, Gimnazjum uczestniczy w wielu działaniach i projektach na skalę ogólnopolską.

Efekty tych działań mierzone są licznymi sukcesami.

 • Tytuł “Szkoła z Klasą”
 • Tytuł “Szkoła Promująca zdrowie” pod patronatem Kuratorium Oświaty i Urzędu Marszałkowskiego
 • Tytuł “Dolnośląski Lider ekorozwoju”
 • Certyfikat “Bezpieczna Szkoła”
 • Certyfikat LEGO-szkoła ucząca czytać
 • Certyfikat COGITO- szkoła ucząca myśleć
 • Certyfikat AGO-szkoła ucząca działać
 • Czternastu nauczycieli zdobyło Tytuł “Nauczyciel z Klasą”

Szeroka oferta edukacyjna jest możliwa dzięki pozyskiwanym dotacjom z konkursów grantowych i funduszy europejskich.