Nasze Gimnazjum - to My!

Terminy zebrań z rodzicami w roku szk. 2016/2017

19 września – poniedziałek

 • godz.16.30 zebranie rodziców klas-przedstawienie regulaminu projektów, Wybory do klasowych Rad Rodziców i Szkolnej Rady Rodziców
 • godz.17.15  zebranie Rady Rodziców.

10 października – poniedziałek

 • godz. 16.30-  Konsultacje dla rodziców

7  listopada – poniedziałek

 • godz. 16.30 Zebranie rodziców

5 grudnia- poniedziałek

 • godz. 16.30 Konsultacje dla rodziców

19 grudnia –  poniedziałek

 • Propozycje ocen, powiadomienie o ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania

30  stycznia – poniedziałek

 • Zebranie Rodziców godz. 16.30

 6 marca – poniedziałek

 • Konsultacje dla rodziców
 • Spotkanie z rodzicami klas III

3 kwietnia

 • 16.30 konsultacje dla rodziców
 • propozycje ocen klas III

15 maja- poniedziałek- informacja o zagrożeniach

 • 16.30 konsultacje dla rodziców