Nasze Gimnazjum - to My!

Regulamin pr. multimedialnej

Regulamin  korzystania  z  pracowni  multimedialnej

 1. Z pracowni mogą korzystać wszyscy  uczniowie  i  pracownicy szkoły.
 2. Korzystanie z  pracowni jest bezpłatne.
 3. Komputery mogą być wykorzystywane tylko w  celach naukowych jako narzędzie dostępu do źródeł informacji potrzebnych w procesie edukacyjnym i samokształceniowym.

W związku z tym nie można korzystać w szczególności z:

 • Komunikatorów,
 • czatów,
 • stron przeznaczonych dla osób pełnoletnich,
 • gier,
 • oraz allegro, fotka,  nasza klasa, fb i innych 
 1. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów, zabrania  się instalowania innych programów i dokonywania   zmian w istniejącym oprogramowaniu, zmian  tapet  i  stron startowych.
 2. Zabrania się zapisywania czegokolwiek na twardym dysku bez zgody opiekuna pracowni. Zapisywać można tylko na dyskietkach i płytach i dyskach zewnętrznych
 3. Z jednego stanowiska mogą jednocześnie korzystać maksymalnie 2 osoby.
 4. Korzystający z komputerów odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 5. Jeśli do pracy przy komputerach będzie   chętnych jednocześnie dużo osób, to czas  wykorzystania  sprzętu dla jednej  osoby ogranicza się do 30 minut.

     11.W pracowni multimedialnej  obowiązuje  cisza  oraz zakaz spożywania  posiłków.

 1. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy natychmiast zgłaszać opiekunowi pracowni.
 2. Korzystać z pracowni można w wyznaczonych godzinach: po trzeciej i po piątej lekcji oraz po lekcjach.
 3. Korzystanie z drukarki i kserokopiarki jest bezpłatne; użytkownik zobowiązany jest do przyniesienia potrzebnej ilości kartek                                                                                                                                           
 4. Za łamania regulaminu uczeń może zostać pozbawiony  prawa korzystania z pracowni  oraz ukarany  zgodnie z regulaminem naszej  szkoły.