Nasze Gimnazjum - to My!

Regulamin

Regulamin  korzystania  z  biblioteki  szkolnej

 

1. Biblioteka  jest czynna wg ustalonego na początku roku szkolnego harmonogramu

2. Z biblioteki mają prawo korzystać wszyscy  uczniowie i  pracownicy szkoły.

3. Biblioteka nie jest miejscem spotkań  towarzyskich, nie jest też miejscem na  swobodne spędzanie czasu podczas  przerw.

4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można   korzystać:

– wypożyczając je do domu ( lektury,  literatura piękna, popularnonaukowa)

– czytając, przeglądając na miejscu  (księgozbiór podręczny)

– w bibliotece (czytelni) mogą przebywać również  uczniowie, którzy  uczą się z materiałów własnych.

5. Książki można wypożyczać tylko na swoje nazwisko,   nie można  przekazywać ich osobom trzecim.

6. Jednorazowo można wypożyczyć  dwie książki   ( w tym jedną lekturę ).

7. Czytelnik zobowiązany jest do dbania  o wypożyczone  książki.

8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki,  czytelnik musi odkupić taką samą pozycję lub pozycję  wskazaną przez bibliotekarza

9.Książki można wypożyczać  na okres 2 tygodni,   w  uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec  wydłużeniu.

10. W bibliotece należy zachować ciszę, mówić szeptem,  nie przeszkadzać innym.

11. W bibliotece obowiązuje zakaz używania telefonów  komórkowych

12. Czytelnicy nie przestrzegający niniejszego  regulaminu,  otrzymywać będą do dziennika  uwagi negatywne, a w szczególnych przypadkach nagany oraz  pozbawieni  zostaną prawa korzystania z biblioteki.