Nasze Gimnazjum - to My!

Trzecioklasiści pożegnali gimnazjum

Trzy lata ciężkiej pracy, ale było warto. Krok po kroku, trzecioklasiści z Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej zdobywali wiedzę i  szlifowali swoje umiejętności, aby wreszcie dotrzeć do upragnionego celu. Trzecioklasiści otrzymując wyniki z egzaminu gimnazjalnego nie ukrywali swojego zadowolenia. “Jest lepiej niż myślałem”, “Szok, 100% z anglika”, “Jestem naprawdę zadowolona”  – tak uczniowie komentowali swoje osiągnięcia. Nauczyciele również byli zadowoleni z wyników, choć jak zwykle podkreślali, że mogło być lepiej. Niezależnie od indywidualnych odczuć, fakty mówią same za siebie. Egzamin gimnazjalny można śmiało nazwać małą maturą, gdyż uczniowie muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu przedmiotów humanistycznych (język polski, historia), matematyczno-przyrodniczych (matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka) oraz języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W tym roku szkolnym dziewięcioro  gimnazjalistów uzyskało wynik 100% punktów z poszczególnych części egzaminu. Justyna Majborska i Mateusz Drąg z języka polskiego, Justyna Majborska z matematyki oraz Izabela Dawid, Hanna Melska, Wiktoria Madaj, Grzegorz Charytanowicz, Michał Karpiński i  Justyna Majborska z języka angielskiego. Ponadto 18 gimnazjalistów zdobyło wynik powyżej 90% głównie z językowej i humanistycznej  części egzaminu. Z kolei z zakresu przedmiotów przyrodniczych nasi uczniowie osiągnęli średnią wojewódzką. Serdecznie gratulujemy sukcesów.

Wytypowano również prymusów gimnazjum. Pierwszym z nich został Mateusz Drag, następnie Justyna Majborska oraz Izabela Dawid. Najlepsi uczniowie zostali hojnie obdarowani przez sponsorów. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Pana Artura Nazimka, który z prywatnych środków ufundował nagrodę pieniężną dla prymusów, Pana Grzegorza Grzegorzewicza Burmistrza Jaworzyny Śląskiej za stypendium dla najlepszych oraz  Zakładów Porcelany Stołowej Karolina Sp. z o o. od lat zaprzyjaźnionych z naszym gimnazjum. Wśród łez pożegnania, z nagrodami w ręku trzecioklasiści żegnali swoją szkołę, kolegów i nauczycieli.  Dziś coś się skończyło, aby jutro coś mogło się zacząć.

Drodzy Trzecioklasiści, nie da się jednak budować przyszłości, bez pamięci o przeszłości. Jak powiedział W. Hodding Carter: “Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom: pierwsza to korzenie, druga – to skrzydła”. Pamiętajcie o gnieździe, z którego wyfrunęliście. Życzymy wam wysokich lotów.

                                                                                               Joanna Bartczak

fot. Marek Kozieł