Nasze Gimnazjum - to My!

Ogłoszenie

 DRODZY RODZICE

Dyrekcja Gimnazjum w Jaworzynie Śl. informuje, że dzień 28 kwietnia 2017r (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dla uczniów, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki – szkoła zorganizuje w świetlicy szkolnej w godz. od 9.00 do 12.00 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W związku z powyższym prosimy o zgłoszenie potrzeby zapewnienia dziecku opieki do czwartku  27.05 .2017 do godz. 12.30.