Nasze Gimnazjum - to My!

Święto Szkoły

W dniu 8. grudnia obchodziliśmy piętnastą rocznicę nadania naszej szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Dzień ten obchodzony jest w naszej szkole bardzo uroczyście. Dla całej społeczności uczniowskiej oraz dla wielu Polaków Prymas jest wielkim autorytetem moralnym, wzorem kapłana i człowieka.

Uroczystości szkolne poprzedziła msza święta w intencji dyrekcji, uczniów, nauczycieli i pracowników gimnazjum, która odbyła się w niedzielę 4. grudnia. W oprawie liturgicznej wzięli udział uczniowie i nauczyciele naszej szkoły i tak: I czytanie Pan dyrektor Krzysztof Sołtys, psalm responsoryjny: Kaja Wasielewska, II czytanie Pan Marek Kozieł, modlitwa wiernych Kacper Ptak, procesja z darami: Maja i Jagoda Witkowskie, Martyna Gruca a modlitwę o beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego przeczytała Marcelina Kołodka. We mszy świętej udział wziął także poczet sztandarowy w składzie Justyna Majborska, Piotr Kubryński, Agnieszka Karpińska, opiekę nad uczniami sprawowała Pani Jolanta Uniejewska. Oprawę liturgiczną mszy świętej przygotowała Pani Marzena Antosz.

Uczniowie klas pierwszych na katechezach i godzinach wychowawczych poznawali postać Kardynała. Swoją wiedzę na Jego temat mogli sprawdzić w konkursie Mistrza wiedzy o Patronie Szkoły. Konkurs oparty był na zasadzie popularnego teleturnieju „1 z 10”.

Uczniowie odpowiadali na pytania związane z życiem i działalnością Prymasa Tysiąclecia. Szczegółowe pytania, wymagały (oprócz wiedzy) kojarzenia faktów i logicznego myślenia. Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: Pan wicedyrektor Józef Strzelecki i Pani Marzena Antosz, pierwsze miejsce zajęła reprezentantka klasy I b Roksana Talkiewicz.

Klasy pierwsze uczestniczyły w uroczystym apelu prowadzonym przez przewodniczącą szkoły Wiktorię Młynarską. Głos zabrał także Pan dyrektor Krzysztof Sołtys, który podczas przemówienia przedstawił pierwszakom postać Kardynała na tle trudnych i skomplikowanych wydarzeń historycznych w naszym kraju.

Reprezentanci klas pierwszych przygotowani przez Panią Jolantę Uniejewską złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Słowa roty odczytała Klara Wychowanek.

W zbiorach bibliotecznych naszej szkoły zgromadzone są myśli Kardynała zatytułowane: „Nasza kromka chleba”. Jedną z nich wybrano jako hasło tegorocznych działań „Nic nie rozgrzesza od niesienia pomocy człowiekowi”. W nawiązaniu do wybranej myśli, odbył się konkurs plastyczny na graficzną interpretację myśli Patrona na bieżący rok szkolny – w konkursie tym zwyciężyła Natalia Soboczyńska z klasy I b.

W tej części uroczystości Pan dyrektor wręczył laureatom konkursów: Mistrza wiedzy o Patronie i graficznej interpretacji myśli Patrona nagrody i pamiątkowe dyplomy. Organizatorem konkursu Mistrza wiedzy o Patronie i graficznej interpretacji myśli Patrona były Pan Marek Kozieł.

Po oficjalnej części apelu uczniowie klas 2c, 2b, 3b i 3a pod opieką Pana Marka Kozieła, Pana Sebastiana Grajaszka i Pani Ewy Miszkuro – Kulaszewskiej  zaprezentowali ciekawy i inspirujący program artystyczny poświęcony Patronowi.

Marzena Antosz