Nasze Gimnazjum - to My!

„Dzień Życzliwości”

W dniu21 listopada obchodzony jest „Światowy Dzień Życzliwości”. W związku z tym dniem realizowaliśmy w naszym gimnazjum projekt edukacyjny na temat : „Podaj pomocną dłoń”. Zaplanowaliśmy następujące działania i konkursy:

– godziny wychowawcze we wszystkich klasach

– muzykę na przerwach i życzenia przez radiowęzeł

– „dla każdego coś miłego” dla nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów

– wybór klasowych życzliwych

– konkursy: literacki, plastyczny pod hasłem : „Podaj pomocną dłoń” oraz konkurs na gazetkę klasową

Zwycięzcami konkursu plastycznego zostali:

Paulina Słota-2a – I miejsce

Kamil Łukomski- 3d – II miejsce

Monika Wielg- 2c – III miejsce

Wyróżnienie: Patrycja Kołtunowicz z kl.3a oraz Martyna Gruca z kl. 3d

Koordynatorem konkursu była p. Aneta Czapracka- Sawko.

W konkursie literackim I miejsce zdobyła Alicja Legendziewicz z klasy 2a, II miejsce- Kaja Wasilewska z klasy II b, III miejsce zajęła Marcelina Kołodka z klasy IIb.

Koordynatorem konkursu była p. Agnieszka Ptak.

W konkursie na gazetkę klasową I miejsce zdobyła klasa 2a , II miejsce klasa 3c , III miejsce klasy: 3b i 1b , wyróżnienia uzyskały klasy: 2c i 3a.

Zwycięzcom konkursu klasowego Pan dyrektor Krzysztof Sołtys wręczył nagrody. Pozostali uczniowie otrzymają nagrody na uroczystym apelu szkolnym.

Realizatorzy projektu włączyli się również do akcji Samorządu Szkolnego pod hasłem: „kup życzliwe ciastko”. Pieniądze ze sprzedaży słodkości zostaną przeznaczone na zakup drobnych upominków na rzecz jednego z Domów Dziecka. Dziękujemy wszystkim mamom i uczniom, którzy przygotowali wspaniałe wypieki.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunką p. Adrianą Jędras włączył się aktywnie w przygotowanie tego dnia, za co im serdecznie dziękujemy.

W każdej klasie wybrano klasowego życzliwego, a zostali nimi:

W kl. 1a- Julia Żelazna

W kl. 1b- Natalia Korzystka

W kl. 1c- Łukasz Chrząszczewski

W kl. 2a- Paulina Słota

W kl. 2b- Jakub Zieliński

W kl.2c- Norbert Hałabura

W kl. 3a- Aleksandra Hajduk

W kl. 3b- Paweł Chodurek

W kl. 3c- Wiktoria Madaj

W kl. 3d- Justyna Majborska

Pan Dyrektor wręczył uczniom dyplomy oraz drobne upominki.

Na koniec uroczystości stanęliśmy do wspólnego zdjęcia.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi Grzegorzowi Grzegorzewiczowi za przyznanie środków finansowych na realizację zadań profilaktycznych .

Pedagog szkolny

Wanda Biedroń

`