Nasze Gimnazjum - to My!

„Pociągiem w dobrą przyszłość”

Pod  tym hasłem  w ZSZ w Żarowie w dniu 22.11.2016r. odbyło się Zawodowe Forum Kolejowe, na które zostało zaproszone również nasze gimnazjum i inne gimnazja z terenu powiatu. Naszą szkołę reprezentowało 4 uczniów z klasy 3d  oraz pedagog szkolny.

Na  początku spotkania głos zabrała p. dyrektor  Zespołu Szkół Dorota Jasztal,  a następnie p. Wicestarosta świdnicki Zbigniew  Worsa oraz p.  Burmistrz miasta Żarów Leszek Michalak.

Kolejno , w ramach forum, wystąpili: przedstawiciele spółek kolejowych , tj. PKP PLK  S.A., Intercity S.A., KD  S.A., PKP Cargo S.A.

Poszczególne spółki dokonały prezentacji swoich Zakładów, przekazały informacje w jaki sposób można znaleźć w nich zatrudnienie, przedstawiły ścieżki kariery oraz pożądane sylwetki absolwenta.

Na spotkanie zaproszono również doradców z Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawicielkę Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Na zakończenie odbyła się dyskusja i podsumowanie forum.

Mamy nadzieję, że to spotkanie przybliżyło naszym uczniom kwestie zatrudnienia oraz pokazało im w jaki sposób z ucznia stać się pracownikiem.

Pedagog szkolny

Wanda Biedroń