Nasze Gimnazjum - to My!

Podziękowanie od zespołu Barwinok.

Pan Piotr Bojko – dyrektor zespołu Barwinok na ręce Pana Dyrektora Krzysztofa Sołtysa przesłał w imieniu członków zespołu i ich rodziców podziękowania dla całej społeczności naszego gimnazjum za pomoc   w zorganizowaniu przyjazdu i za udzielenie zespołowi gościny. Szczególne podziękowania za serdeczne przyjęcie przekazane zostały Dyrekcji naszej szkoły.  Pan Piotr  i cały zespół są  pod wrażeniem gościnności i życzliwości, której doświadczyli przebywając w Jaworzynie Śląskiej. Wyraził też nadzieję, że nasza współpraca będzie się rozwijała, a nawiązane przyjaźnie będą trwałymi. Słowa podziękowania skierowane zostały również do p. Wiesława Dybła i do p. Anny Ryś za otoczenie opieką członków zespołu.

12345(5)