Nasze Gimnazjum - to My!

Poligon naukowy w ogrodzie japońskim.

Grupa czternastu gimnazjalistów udała się 1 czerwca do ogrodu japońskiego we Wrocławiu. Uczniowie podzieleni na cztery grupy musieli wykonać kilka zadań –dotyczących historii, fauny ,flory, architektury i topografii ogrodu. Zadania te ,to ewaluacja projektu edukacyjnego-JAKIE OGRODY ZNAJDUJĄ SIĘ WE WROCŁAWIU? Wcześniej jesienią podobne warsztaty odbyły się na terenie ogrodu botanicznego. Teraz uczniów  czeka prezentacja kart pracy jako efektów projektu. Każdy uczeń drugiej klasy musi brać udział w przynajmniej jednym projekcie, temat  projektu będzie widniał na świadectwie ukończenia gimnazjum. Zapraszamy obecne pierwsze klasy do udziału w  podobnym projekcie w przyszłym roku-prawdopodobnie poligony naukowe odbędą się w masywie Ślęży.