Nasze Gimnazjum - to My!

Żywa lekcja historii

W poniedziałek 25 stycznia gościliśmy w naszej szkole Bractwo Rycerskie KERIN, które zaprosiło nas na żywą lekcję historii zatytułowaną Szlachta i Husaria.

Ta lekcja przeniosła nas, na około półtora godziny w czasie, do Rzeczpospolitej XVI i XVII wieku. Pozwoliła przypomnieć i przybliżyć: bogactwo dorobku kultury Złotego Wieku, powstanie stanu szlacheckiego, jego wewnętrzne podziały i zwyczaje oraz życie codzienne polskiej szlachty. Wyjaśniała przyczyny, cele i następstwa wojen z Rosją, Szwecją, Turcją oraz powstania kozackiego na Ukrainie. Dzięki żywej lekcji historii młodzież odświeżyła swoją wiedzę z zakresu podziału stanowego szlachty polskiej i poznała zasady funkcjonowania formacji husarskiej.