Nasze Gimnazjum - to My!

Święto Szkoły

W dniu 7. grudnia obchodziliśmy czternastą rocznicę nadania naszej szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Dzień ten obchodzony jest w naszej szkole bardzo uroczyście. Dla całej społeczności uczniowskiej oraz dla wielu Polaków Prymas jest wielkim autorytetem moralnym, wzorem kapłana i człowieka.

Uroczystości szkolne poprzedziła msza święta w intencji dyrekcji, uczniów, nauczycieli i pracowników gimnazjum, która odbyła się w niedzielę 6. grudnia. W oprawie liturgicznej wzięli udział uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. I tak: I czytanie Pan dyrektor Krzysztof Sołtys, psalm responsoryjny: Kaja Wasielewska, II czytanie Pan Marek Kozieł, modlitwa wiernych Piotr Kubryński, procesja z darami: Maja i Jagoda Witkowskie, Martyna Gruca, modlitwę o beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego przeczytał Artur Pojasek. We mszy świętej udział wziął także poczet sztandarowy w składzie Justyna Majborska, Krystian Kaczmarek, Agnieszka Karpińska, opiekę nad uczniami sprawowała Pani Jolanta Uniejewska. Oprawę liturgiczną mszy świętej przygotowała Pani Marzena Antosz.

Uczniowie klas pierwszych na katechezach i godzinach wychowawczych poznawali postać Kardynała. Swoją wiedzę na Jego temat mogli sprawdzić w Konkursie Wiedzy o Patronie Szkoły. Trzyosobowe reprezentacje klas wykazały się dużym zasobem wiadomości o Kardynale Wyszyńskim. Szczegółowe pytania, wymagały (oprócz wiedzy) kojarzenia faktów i logicznego myślenia. Przydały się także wiadomości z geografii – jedna z konkurencji wymagała wskazania na mapie Polski miejscowości związanych z Patronem i określenia województwa, w którym ta miejscowość się znajduje.

Konkurs składał się z kilku części. Wcześniej pierwszoklasiści przygotowali plakaty, scenki i prezentację multimedialną interpretujące wybrane myśli Patrona, które zaprezentowały podczas konkursu. Zmagania oceniało jury w składzie: Pan dyrektor Krzysztof Sołtys, Pani Agnieszka Ptak i Pani Marzena Antosz. Pierwsze miejsce zajęła klasa 1a zdobywając 39 punktów, drugie klasa 1c zdobywając punktów 34 a klasa 1c zdobyła punktów 33 zajmując miejsce trzecie.

Klasy pierwsze uczestniczyły w uroczystym apelu prowadzonym przez przewodniczącego szkoły Błażeja Banaszczaka. Głos zabrał także Pan dyrektor, który podczas przemówienia przedstawił pierwszakom postać Kardynała na tle trudnych i skomplikowanych wydarzeń historycznych w naszym kraju.

Reprezentanci klas pierwszych przygotowani przez Panią Jolantę Uniejewską złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Słowa roty odczytała Aleksandra Załucka.

W zbiorach bibliotecznych naszej szkoły zgromadzone są myśli Kardynała zatytułowane: „Nasza kromka chleba”. Jedną z nich wybrano jako hasło tegorocznych działań: „Prawość wywodzi się z prawdy”. W nawiązaniu do wybranej myśli, odbył się konkurs plastyczny na graficzną interpretację myśli Patrona na bieżący rok szkolny – w konkursie tym zwyciężyła Paulina Słota, a w konkursie literackim na interpretację myśli pierwsze miejsce zajęła Natalia Ząbek. W tej części uroczystości Pan dyrektor wręczył laureatom konkursów: Wiedzy o Patronie, graficznej i literackiej interpretacji myśli Patrona nagrody i pamiątkowe dyplomy. Organizatorkami konkursu Wiedzy o Patronie, graficznej i literackiej interpretacji myśli Patrona były Pani Agnieszka Ptak i Pani Marzena Antosz, cennych wskazówek w kwestii graficznej interpretacji myśli udzielała uczniom Pani Aneta Sawko.

Po oficjalnej części apelu uczniowie pod opieką Pani Dagmary Gruszczyńskiej zaprezentowali ciekawy i inspirujący program artystyczny poświęcony Patronowi.

 

Marzena Antosz