Nasze Gimnazjum - to My!

Święto Szkoły

6 grudnia przypadła dwunasta rocznica nadania naszej szkole imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia. Ten dzień obchodzony jest w gimnazjum bardzo uroczyście. Dla całej społeczności uczniowskiej i dla wielu Polaków jest to wielki autorytet moralny, wzór kapłana i człowieka.

Uczniowie klas pierwszych na katechezie i godzinach wychowawczych poznali postać Prymasa. Swoją wiedzę na jego temat mogli sprawdzić w Konkursie Wiedzy o Patronie Szkoły. Trzyosobowe reprezentacje klas wykazały się dużym zasobem wiadomości o Kardynale Wyszyńskim. Pytania były szczegółowe, wymagały (oprócz wiedzy) kojarzenia faktów i logicznego myślenia. Przydały się także wiadomości z geografii. Jedna z konkurencji to wskazanie na mapie Polski miejscowości związanych z Patronem i określenie województwa, w którym ta miejscowość się znajduje. Konkurs składał się z kilku części. Wcześniej pierwszaki przygotowały plakaty i scenki obrazujące wybrane myśli Prymasa. Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: pan dyrektor Krzysztof Sołtys, pani Agnieszka Ptak i pan Marek Kozieł. Zwyciężyła klasa 1a. Drugie miejsce zajęła klasa 1d, na trzecim znalazły się klasy 1b i 1c.

Klasy pierwsze uczestniczyły w uroczystym apelu prowadzonym przez przewodniczącą szkoły – Patrycję Sydor. Na apel przybyli zaproszeni goście – pan burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz i ksiądz proboszcz Władysław Terpiłowski. Dyrektor podczas przemówienia wspominał dzień nadania imienia sprzed dwunastu lat. Przewodniczący klas przygotowani przez panią Jolantę Uniejewską złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Słowa roty odczytała Natalia Ratajczyk z klasy 1b.

W zbiorach bibliotecznych gimnazjum zgromadzone są myśli Kardynała zatytułowane “Nasza kromka chleba”. Jedną z tych myśli wybrano jako hasło tegorocznych działań: “Pierwsza po Bogu miłość należy się Ojczyźnie”. Nawiązując do wybranej myśli, odbyły się konkursy – plastyczny i literacki. W konkursie plastycznym na logo do hasła na bieżący rok szkolny zwyciężyli: Piotr Sawko – pierwsze miejsce, Alicja Bielińska – drugie miejsce. Organizatorką konkursu była pani Aneta Sawko.

W konkursie literackim na interpretację myśli Patrona zwyciężyła Kinga Żelazna z klasy 3c. Opiekunem konkursu była pani Agnieszka Ptak. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

Po oficjalnej części apelu trzecioklasiści, przygotowani pod kierunkiem p. M. Gawrona, wystąpili w spektaklu o S. Wyszyńskim, rolę Prymasa odegrał M. Bagiński, narratorem była Patrycja Sydor, wystąpili też: L. Partyka, P. Giewartowska, K. Jędras i recytatorka W. Legendziewicz.

W niedzielę, ósmego grudnia w kościele parafialnym w Jaworzynie odbyła się msza święta w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. O oprawę mszy zadbała pani Marzena Antosz.

W czytanie, śpiewanie psalmów, modlitwę wiernych, procesję z darami, modlitwę o beatyfikację byli zaangażowani: p. dyr. K. Sołtys, p. M. Kozieł i uczniowie: K. Jędras, P. Sawko, M. Gil, p. Kokoszka, M. Kozieł, K. Zawisza, Z. Kozycz, M. Bagiński.

Podczas uroczystości szkolnej i kościelnej brał udział Poczet Sztandarowy: S. Kozakiewicz, K. Żelazna i K. Jędras.