Nasze Gimnazjum - to My!

Rywalizacja o miano Klasy Ekomaniaków rozpoczęta

We wtorek zazieleniło się w szkole. Każdy uczeń ubrany na zielono zdobył dla klasy o,5 pkt. Była to pierwsza konkurencja w ramach konkursu międzyklasowego “Klasa Ekomaniaka 2015/2016”. Tabela z wynikami po tej konkurencji przedstawia się następująco.

zieloni