Nasze Gimnazjum - to My!

Od września tego roku szkolnego uczniowie brali udział w szkolnych konkursach do myśli Stefana Wyszyńskiego, która jest hasłem na ten rok: “Zamiast oczekiwać na dobroć innych, sami napełniajmy codzienne życie dobrocią.”
Plastyczny konkurs polegał na wykonaniu, dowolną techniką plastyczną, logo do wymienionej myśli. W zmaganiach plastycznych:
I miejsce zajęła Ala Bielińska z klasy II c,
II miejsce zajęła Nicole Adamczyk z klasy I c,
Wyróżnienia otrzymały uczennice z klasy II d – Zuzia Sala i Daria Mojsiejuk.
W literackim konkursie uczniowie byli zobowiązani do napisania dowolnej formy wypowiedzi. W tym konkursie najlepszym okazał się i zajął I miejsce Grzegorz Dobroń z klasy III b, wyróżnienia otrzymali: Dawid Król z klasy I c i Roksana Kadziszewska z klasy III d.

Klasy pierwsze, przede wszystkim na lekcjach religii, poznawały postać Prymasa, a potem brały udział w I etapie konkursu wiedzy o Patronie odpowiadając na pytania testowe. Trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki reprezentowały klasę podczas II etapu konkursu. Ta część zmagań odbyła się w Święto Szkoły.
Drużyny zetknęły się z różnorodnymi pytaniami. Było pięć tur, pytania dotyczyły biografii kardynała, miejscowości, w których przebywał, plastycznej i teatralnej interpretacji myśli naszego Patrona, wyjaśnienia pojęć religijnych.
Pracę uczniów oceniało jury w składzie: P. Agnieszka Ptak – organizator konkursu, P. wicedyrektor Józef Strzelecki, P. Marek Kozieł.

W tym konkursie klasy zajęły następujące miejsca:
I – klasa I c ( 38 punktów), (reprezentacja: N. Adamczyk, M. Włodarczyk, M. Wenecki);
II – klasa I d (36 punktów),(reprezentacja: K. Glinka, A. Kawałko, M. Fudali);
III – klasa I a (34 punkty), (E. Mrozek, A. Kwit, S. Chwałek);
IV – klasa I b (31 punktów), (reprezentacja: Z. Kozycz, M. Kozieł, P. Sawko).

Podsumowaniem tego dnia był uroczysty apel z udziałem gościa
P. Tomasz Strzałkowskiego – sekretarza gminy, dyrekcji naszego gimnazjum, nauczycieli i uczniów klas pierwszych.
Podczas części oficjalnej towarzyszył nam Poczet sztandarowy w składzie: Kasia Rainsz, Dominika Zadziorska, Mateusz Bykowski.
P. dyr. K. Sołtys w trakcie przemówienia wspominał przeżycia związane
z wyborem postaci kardynała na Patrona gimnazjum i dzień, w którym szkoła świętowała nadanie imienia. Wręczył również wszystkim nagrodzonym w konkursach cenne upominki i dyplomy.

Potem klasy pierwsze przygotowane przez P. Jolantę Uniejowską złożyły ślubowanie. Była to dla nich doniosła chwila i duże przeżycie.
Na końcu podziwialiśmy część artystyczną przygotowaną przez klasę II c pod kierunkiem P. Dagmary Gruszczyńskiej. Był to projekt edukacyjny – “Konferencja prasowa z Prymasem”. Rolę kard. S. Wyszyńskiego odegrał Kacper Jędras, w dziennikarzy wcielili się: Patrycja Karpińska i Kamil Gazdowicz, fotoreporterami byli Bartosz Tymcik i Michał Bielat. Warto dodać, że wszystkie odpowiedzi na pytania dziennikarzy były fragmentami przemówień, kazań kardynała Wyszyńskiego. Obejrzeliśmy również zajmującą prezentację multimedialną z ważnymi momentami z życia NASZEGO PATRONA.
Apel poprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Justyna Pitura.

W niedzielę 9. grudnia odbyła się Msza św. w intencji młodzieży, ich rodziców i pracowników gimnazjum.
Młodzież (Przemek Kara, Mateusz Bykowski, Krzysiek Olszewski, Zuzia Kozycz, Ala Bielińska, Paulina Kokoszka, Mateusz Gil, Grzegorz Dobroń) do udziału we mszy przygotowała P. Marzena Antosz.

Wszystkim dziękuję za zaangażowanie – koordynator.