Nasze Gimnazjum - to My!

Innow@cyjna Szkoła

Bardzo się cieszymy, że w naszej szkole pojawiła się nowoczesna pracownia multimedialna wyposażona w tablicę interaktywną, system testowania uczniów “Testico” oraz laptopy dla uczniów i nauczycieli.

Większość naszych uczniów podczas lekcji miała już możliwość sprawdzenie swojej wiedzy za pomocą systemu “Testico”. Ich opinie dotyczące takiej formy testowania był bardzo pozytywny.
Zarówno uczniowie jak i nauczyciele korzystają z “Frontera” czyli platformy do zdalnego nauczania. Można śmiało powiedzieć, że platforma jest coraz częściej i coraz chętniej wykorzystywana do urozmaicenia procesu nauczania.
Kolejnym naszym sukcesem jest wdrożenie dziennika elektronicznego. Nauczyciele bardzo dobrze radzą sobie z tym nowym narzędziem pracy, rodzice bardzo chętnie zaglądają do dziennika i śledzą wyniki w nauce i frekwencję swoich dzieci. Uczniowie natomiast mogą sprawdzać swoje oceny i na bieżąco je poprawiać.

Każdy gimnazjalista ma dostęp do Internetu w Bibliotece, w której znajduje się pracownia z 4 stanowiskami komputerowymi. Od kilku dni trwa informatyzacja biblioteki. Zainstalowano już program “MOL”. Jest to program, który służy do kompleksowej obsługi biblioteki szkolnej w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania różnych rodzajów dokumentów bibliotecznych. Pozwala na szybszą, łatwiejszą i wydajniejszą pracę bibliotekarza. Kolejnym etapem będzie spisanie księgozbioru i udostępnienie go naszym uczniom.
W szkole pojawia się coraz więcej komputerów. Docelowo dyrekcja gimnazjum chciałaby doposażyć każdą klasę w komputer oraz zorganizować więcej stanowisk multimedialnych.

2 ceryfikat1 testico