Nasze Gimnazjum - to My!

Zostaliśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu „Szkoła z tradycją”.

Konkurs „Szkoła z tradycją” ogłoszony został przez fundację „Od Pokolenia dla Pokoleń” i skierowany był do wszystkich typów szkół, które kultywują lub tworzą tradycję szkolną i  związaną ze szkołą, wspólnotą lokalną, regionem lub krajem Jego założeniem było zaprezentowanie takiego działania szkoły, które odbywa się dłużej niż 3 lata, angażuje dużą grupę uczniów oraz członków lokalnej społeczności spoza szkoły.

Celem konkursu było promowanie tych elementów wychowania i kształcenia młodzieży, które w przyszłości zaowocują obywatelskim, kreatywnym, patriotycznym i odpowiedzialnym stosunkiem do naszej przeszłości oraz  do otaczającej nas rzeczywistości.

Uczniowie z klasy 2 a: Błażej Banaszczak, Maciek Janes i Kuba Bieliński pracujący pod kierunkiem Anny Ryś przygotowali prezentację multimedialną obrazującą  czteroletnie działania naszej szkoły na rzecz akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Praca została bardzo dobrze oceniona przez Kapitułę Konkursu. Znaleźliśmy się w gronie 10 laureatów – zwycięzców konkursu.

W projekcie wzięło udział 135 szkół. z całej Polski.