Nasze Gimnazjum - to My!

Majowe spotkanie z Kresami

Tradycją naszej szkoły stało się, że kilka majowych dni upływa nam pod znakiem spotkań i imprez zawiązanych z Kresami. Ten czas jest  podsumowaniem całorocznej pracy na rzecz dolnośląskiej akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, w której nasza szkoła uczestniczy po raz czwarty.

Podczas całego roku szkolnego wzięliśmy udział we wszystkich działaniach ogłoszonych przez organizatorów: zbieraliśmy znicze na groby Polaków pozostawione za naszą wschodnia granicą oraz dary do paczek świątecznych dla dzieci, sprzedawaliśmy kresowe kalendarze, kwestowaliśmy 1 listopada na cmentarzach i w maju w kościołach. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na pobyt wolontariuszy na Ukrainie w celu ratowanie kolejnych polskich cmentarzy: na zakup potrzebnych narzędzi i materiałów, na noclegi i wyżywienie oraz na pomoc Polakom żyjącym na Kresach.  W tym roku jaworzyńscy gimnazjaliści przygotowują się do wyjazdu do Czortkowa w obwodzie tarnopolskim.

Gościliśmy zespół „Białe skrzydła” z Białorusi

Od 28 do 31 maja już po raz  trzeci przebywał w Jaworzynie Śląskiej białoruski zespół  „Białe skrzydła” z Mołodeczna, który zaproszony został przez organizatorów akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” na zorganizowany we Wrocławiu VI Patriotyczny  Koncert Kresowy. 30 członków zespołu zamieszkało w gościnnych domach rodzinnych naszych uczniów. Pobyt w Polsce spędzili bardzo pracowicie. Dwukrotnie wystąpili na Rynku we Wrocławiu. W sobotę – 30 maja, zaprezentowali swoje umiejętności na festynie parafialnym w Jaworzynie Śląskiej.

Udział w Patriotycznym  Koncercie Kresowym

            Trzydziestopięcioosobowa delegacja uczniów i nauczycieli oraz poczet sztandarowy naszego gimnazjum spędzili piątkowe popołudnie na wrocławski Rynku na VI Patriotycznym Koncercie Kresowym. Na tę wielką uroczystość zaproszone zostały szkoły, które przez cały rok szkolny  aktywnie pracowały na rzecz akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Imprezę rozpoczęła wielka parada pocztów sztandarowych z ponad 100 dolnośląskich szkół. Pani Grażyna Orłowska – Sondej – inicjatorka i organizatorka akcji oraz Dolnośląski Kurator Oświaty Pani Beata Pawłowicz podziękowały wszystkim instytucjom, które zaangażowały się w działania na rzecz ratowania polskich cmentarzy i pomoc Kresowianom. Szczególne podziękowania skierowane zostały do uczniów, ich rodziców i pracowników naszego gimnazjum  oraz do wszystkich mieszkańców naszej gminy. Po raz kolejny bowiem zebraliśmy podczas kwest największą ilość pieniędzy spośród wszystkich dolnośląskich szkół. Pani Orłowska-Sondej oraz Pani Kurator złożyły podziękowania na ręce Dyrektora Gimnazjum Pana Krzysztofa Sołtysa oraz Burmistrza Jaworzyny Śląskiej Pana Grzegorza Grzegorzewicza. Szczególnie wyróżniono szkolnych koordynatorów akcji – Panią Annę Ryś i Pana Wiesława Dybła.  Wszystkim uczestnikom akcji podziękowania złożyli również: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski oraz Prezydent Wrocławia Pan Rafał Dudkiewicz.

Podczas części artystycznej mieliśmy przyjemność podziwiać występy zespołów wokalnych i tanecznych  z Lublina, Litwy, Ukrainy oraz „Białych skrzydeł” z Białorusi.

Jesteśmy szkołą działającą najaktywniej  na rzecz akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” . Z tego też powodu spotkało nas jeszcze jedno wyróżnienie. Pani redaktor Grażyna Orłowska – Sondej i ekipa Telewizji Wrocław nagrała  program z naszym udziałem, który wrocławska telewizja regionalna wyemituje  2 lub 9 czerwca o godz. 18.00  w audycji Studio Wschód.

Wyjazd na Ukrainę

8 lipca wyruszamy do Czotrkowa  w obwodzie tarnopolskim. Przed nami kolejne wielkie wyzwanie – ocalenie od zapomnienia znajdującego się tam polskiego cmentarza. Wraz z nami w różne zakątki Ukrainy  jedzie około 800 wolontariuszy – uczniów dolnośląskich szkół, którzy pracować będą na prawie 100 nekropoliach.

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszej gminy za zasilenie puszek wolontariuszy, za przekazanie zniczy oraz darów do świątecznych paczek. Szczególne podziękowania kierujemy do uczniów i ich rodziców, którzy przyjęli pod swój dach dzieci z zespołu „Białe Skrzydła” i otoczyli ich troskliwą opieką.

                                                                                                                      Anna Ryś

We Wrocławiu

Na festynie parafialnym

Pożegnanie