Nasze Gimnazjum - to My!

Zostań Omnibusem

Zapraszamy  do  udziału  w XV edycji  turnieju

„Omnibus szkolny – Mistrz wiedzy”

Eliminacjew formie pisemnej- odbędą się  2 czerwca .

10 osób, które zdobędą największą ilość punktów, zostanie zaproszonych do udziału w finale.

Finałw formie  ustnej –  na wzór teleturnieju  „1 z 10”  odbędzie się   9 czerwca.

Zakres tematyczny turnieju obejmować będzie podstawową wiedzę szkolną  z poszczególnych przedmiotów ze  szczególnym uwzględnieniem wiedzy dotyczącej naszego regionu, Polski, Europy, Unii Europejskiej.

 

Zapisy do końca  maja w bibliotece szkolnej i na fronterze w sali „biblioteka”.

 

Finalistom  zapewniamy  nagrody.

 

Zwycięzca  zostanie ogłoszony

„Omnibusem  Szkolnym – Mistrzem Wiedzy na rok 2014/2015”.

 

Zapraszamy  wszystkich chętnych  do udziału  w turnieju.

 

Szczegółowych informacji  udzielają:  Anna Ryś  i  Wanda  Biedroń