Nasze Gimnazjum - to My!

Pierwszy semestr za nami.

Zaraz po zimowych feriach, 2 lutego 2015 r. odbyło się podsumowanie pierwszego semestru. W sali gimnastycznej odbyło się spotkanie dyrektora, nauczycieli i rodziców. Dyrektor wręczył dyplomy Wzorowego Gimnazjalisty uczniom, którzy w pierwszym półroczu uzyskali średnią ocen powyżej 4,75. Wyróżnienie otrzymało 10 uczniów. Rodzice odebrali Listy Gratulacyjne.Uczniowie ze średnią 4,75 i powyżej:

  1. Młynarska Wiktoria – kl. 1A
  2. Buchowska Aleksandra- kl. 1B
  3. Drąg Mateusz- kl.1C
  4. Majborska Justyna- kl. 1D
  5. Banaszczak Błażej- kl.2A
  6. Glińska Monika- kl. 2A
  7. Kaczmarek Krystian- kl.2D
  8. Kozycz Zuzanna- kl.3B
  9. Gil Mateusz- kl.3B
  10. Kokoszka Paulina- kl.3B.

Wszystkim wyróżnionym życzymy dalszych sukcesów w nauce.