Nasze Gimnazjum - to My!

Święto Szkoły

W dniu 8. grudnia obchodziliśmy trzynastą rocznicę nadania naszej szkole imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego –   Prymasa Tysiąclecia. Ten dzień obchodzony jest w gimnazjum bardzo uroczyście. Dla całej społeczności uczniowskiej i dla wielu Polaków Prymas jest wielkim autorytetem moralnym, wzorem kapłana i człowieka.

Uczniowie klas pierwszych na katechezie i na godzinach wychowawczych poznali postać Kardynała. Swoją wiedzę na Jego temat mogli sprawdzić w Konkursie Wiedzy o Patronie Szkoły. Trzyosobowe reprezentacje klas wykazały się dużym zasobem wiadomości o Kardynale Wyszyńskim. Szczegółowe pytania, wymagały (oprócz wiedzy) kojarzenia faktów i logicznego myślenia. Przydały się także wiadomości z geografii. Jedna z konkurencji to wskazanie na mapie Polski miejscowości związanych z Patronem i określenie województwa, w którym ta miejscowość się znajduje. Konkurs składał się z kilku części. Wcześniej pierwszaki przygotowały plakaty i muzyczną interpretację wybranych myśli patrona, które zaprezentowały podczas konkursu. Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: Pan wicedyrektor Józef Strzelecki, Pani Marzena Antosz i Pan Marek Kozieł. Zwyciężyła klasa 1d. Drugie miejsce zajęła klasa 1c, na trzecim znalazła się klasa 1b i czwartym klasa 1a.

Klasy pierwsze uczestniczyły w uroczystym apelu prowadzonym przez przewodniczącą szkoły – Sandrę Chwałek. Na apel przybył zaproszony gość – Pan Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz. Dyrektor podczas przemówienia wspomniał dzień nadania imienia sprzed trzynastu lat oraz o ciekawym wydarzeniu, które miało miejsce podczas aresztowania Prymasa – pies kardynała „Baca” ugryzł funkcjonariusza SB, kardynał opatrzył dłoń poszkodowanego, następnie posłusznie poszedł z funkcjonariuszami.

Reprezentanci klas przygotowani przez Panią Jolantę Uniejowską złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Słowa roty odczytał Kacper Ptak z klasy 1 d.

W zbiorach bibliotecznych gimnazjum zgromadzone są myśli kardynała zatytułowane: „ Nasza kromka chleba”. Jedną z tych myśli wybrano jako hasło tegorocznych działań: „Od siebie trzeba wymagać najwięcej”. W nawiązaniu do wybranej myśli, odbył się konkurs plastyczny na logo do hasła na bieżący rok szkolny w konkursie tym zwyciężyła: Paulina Leśko – pierwsze miejsce i Nicole Adamczyk – drugie miejsce. Laureaci konkursów otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Organizatorką konkursu była pani Aneta Sawko.

Po oficjalnej części apelu uczniowie przygotowani pod kierunkiem Pana Mariana Gawrona i Pani Marzeny Antosz wystąpili w programie artystycznym poświęconym Patronowi szkoły.

W tygodniu poprzedzającym uroczystości Święta Szkoły na długich przerwach nauczyciele czytali fragmenty „Zapisków więziennych”, które są świadectwem postawy i przemyśleń kardynała podczas trzyletniego pobytu w więzieniu. Młodzież miała okazję bliżej poznać niezłomną postawę kapłana wobec systemu totalitarnego jakim był komunizm, fragmenty tekstów wybrała Pani Marzena Antosz.

W niedzielę 7. grudnia w kościele parafialnym w Jaworzynie Śląskiej odbyła się msza święta w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. O oprawę mszy zadbała Pani Marzena Antosz. W czytanie, śpiewanie psalmów, modlitwę wiernych, procesję z darami, modlitwę o beatyfikację byli zaangażowani: Pan dyrektor Krzysztof Sołtys, Pan Marek Kozieł i uczniowie: Artur Pojasek, Kacper Ptak, Piotr Kubryński, Agnieszka Karpińska, Marta Kozieł, Anna Olszewska, Justyna Majborska.

Podczas uroczystości szkolnej i kościelnej brał udział Poczet Sztandarowy: w kościele: Mateusz Gil, Paulina Kokoszka, Zuzanna Kozycz w szkole Piotr Sawko, Zuzanna Kozycz, Paulina Kokoszka.