Nasze Gimnazjum - to My!

Podsumowanie zbiórki zniczy na groby Polaków na Kresach.

Przez cały listopad zbieraliśmy znicze na groby naszych Rodaków pozostawione za wschodnią granicą Polski. Wszystkie klasy włączyły się do akcji. Nasi uczniowie i nauczyciele zgromadzili 347 zniczy, które będą sukcesywnie wywożone na Kresy, w różne zakątki Ukrainy, Litwy, Białorusi, zapłoną na Cmentarzu Łyczakowskim i Orląt Lwowskich we Lwowie, w Wilnie na cmentarzu na Rossie oraz na wszystkich odnawianych od kilku lat przez dolnośląską młodzież nekropoliach w ramach akcji “Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

Zbieranie lampek pamięci odbywało się w całym województwie dolnośląskim, ogółem do Telewizji Wrocław i programu Studio Wschód trafiło ponad 120 tysięcy zniczy.

Poszczególne klasy zebrały następującą ilość zniczy:

1a-15

1b-18

1c-18

1d-34

 

2a-38

2b-39

2c-24

2d-9

 

3a-9

3b-24

3c-54

3d-44

3e-18

 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy dołączyli do tego szlachetnego przedsięwzięcia.