Nasze Gimnazjum - to My!

Spotkanie z Barbarą Rosiek

30 października 2013 r. w Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej odbyło się spotkanie autorskie uczniów szkoły z Barbarą Rosiek, autorką znanych powszechnie książek: “Pamiętnika narkomanki”, “Kokainy” oraz innych utworów, związanych z problematyką uzależnień.

Spotkanie dotyczyło głównie osobistych przeżyć autorki, zawartych w jej twórczości. Barbara Rosiek opisywała własną drogę do uzależnienia, z którego udało jej się uwolnić. Mówiła o poszukiwaniu przyjaźni i miłości oraz braku zrozumienia, wskazała także na to, co pomogło jej wyjść z uzależnienia, co uratowało jej życie. Przez część spotkania odpowiadała także na pytania uczniów, dotyczące narkomanii i alkoholizmu. Pani Barbara przestrzegała młodzież przed niebezpieczeństwami, związanymi z uzależnieniem się od substancji psychoaktywnych, które potrafią doprowadzić nawet do śmierci.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy jednej z uczennic gimnazjum, która nawiązała z osobistą korespondencję z pisarką oraz dzięki przychylności Dyrekcji szkoły i Burmistrza Jaworzyny Śląskiej, którzy włączyli spotkanie w program profilaktyczny.

Na stronie Gońca Gimnazjalnego (goniec.jaworzyna.net) znajdziecie wywiad z p. Rosiek

ros1

ros2