Nasze Gimnazjum - to My!

Otrzymaliśmy certyfikat

Nasze działania związane z podniesieniem stanu bezpieczeństwa w naszej szkole zostały docenione i otrzymaliśmy certyfikat ” Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo” przyznawany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Aby go otrzymać musieliśmy opracować program “Bezpieczna Szkoła” i wprowadzić go w życie. Brali w nim udział wszyscy nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Cieszy nas fakt, że nasi uczniowie w końcowej ankiecie aż w 94% wskazali naszą szkołę jako miejsce gdzie czują się bezpiecznie.

Certyfikat