Nasze Gimnazjum - to My!

Patriotycznie…

W dniu 29 maja po raz kolejny odbyła się doroczna majowa uroczystość stanowiąca podsumowanie obywatelsko – patriotycznych projektów edukacyjnych jakie realizowaliśmy w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym. Podczas tej uroczystości gościliśmy w naszej szkole Pana wiceburmistrza Marka Zawiszę i księdza doktora Władysława Terpiłowskiego.

Całość uroczystości rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego, złożenia wiązanki kwiatów i zapalenia znicza przy dębie katyńskim i tablicą upamiętniającą podpułkownika Borysa Fourniere.

Następnie dyrektor gimnazjum Pan dyrektor Krzysztof Sołtys powitał przybyłych gości oraz wszystkich obecnych nauczycieli , uczniów i rodziców. W krótkich słowach podsumował wszystkie patriotyczne i edukacyjne przedsięwzięcia naszego gimnazjum zrealizowane w kończącym się roku szkolny 2013/2014.

Potem głos zabrała Patrycja Sydor, która przedstawiła sprawozdanie z zakończonych właśnie prac nad projektami realizowanymi przez naszych uczniów: 13 kwietnia w dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej zakończyliśmy piątą już edycję projektu historycznego „Katyń ocalić od zapomnienia”, dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej oraz pomocy i znakomitej współpracy ze środowiskiem lokalnym udało nam się zebrać potrzebne fundusze na ratowanie polskich cmentarzy na Ukrainie w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal zapomnienia”, już po raz trzeci gościliśmy w naszej szkole zespół polonijny „Białe skrzydła” z Białorusi a 60 – rocznica nadania praw miejskich naszemu miastu stała się doskonałą okazją do bliższego poznania historii naszego miasta i gminy poprzez realizację dwóch projektów edukacyjnych dotyczących „naszej malej Ojczyzny”, uroczyste apele z okazji narodowego Święta Niepodległości, Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Patrona, jak i wiele innych wpisały się właściwie w tegoroczne hasło programu wychowawczego szkoły, którym stały się słowa naszego patrona: pierwsza po Bogu miłość należy się Ojczyźnie i pierwsza po Bogu służba należy się dzieciom własnego narodu”.

Zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie obejrzeli i wysłuchali montażu słowno – muzycznego zatytułowanego : „Jan Paweł II – święty z dalekiego kraju”. Był on wyrazem naszej wdzięczności Bogu za życie i duszpasterską posługę wielkiego Polaka. Prezentację przygotowali uczniowie naszego gimnazjum pod kierunkiem pani Marzeny Antosz.