Nasze Gimnazjum - to My!

Zasadziliśmy Dąb Pamięci

W czwartek 21 maja 2009 w naszej szkole miała miejsce niecodzienna uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej i zasadzenia dęba pamięci ku czci zamordowanego w Katyniu polskiego oficera podpułkownika Borysa Fournier. W ten sposób włączyliśmy się czynnie w ogólnopolską akcję  “Katyń – ocalić od zapomnienia”, celem której jest zasadzenie na terenie całej Polski, 21.473 dębów w parkach, na placach i skwerach. Akcja ta objęta patronatem honorowym Prezydenta RP, ma na celu uczczenie 70 – rocznicy zbrodni katyńskiej.
Nasza uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Całość rozpoczęła się od wciągnięcia flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu “Mazurka Dąbrowskiego”, następnie pan dyrektor Krzysztof Sołtys przedstawił rys historyczny i cele akcji, a uczennica klasy 3e Dorota Pawlicka odczytała życiorys podpułkownika Borysa Fournier, po którym Pan Dyrektor w asyście Brumistrza Miasta pana Grzegorza Grzegorzewicza i przewodniczącego Rady Miasta pana Artura Nazimka odsłonili pomnik, a ks. kanonik Jan Miłoś poświęcił tablicę pamiątkową i dąb pamięci.