Nasze Gimnazjum - to My!

“KATYŃ… ocalić od zapomnienia”

Nasze gimnazjum włączyło się do programu “KATYŃ… ocalić od zapomnienia” pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Celem programu jest kultywowanie pamięci o Polakach – ofiarach zbrodni katyńskiej oraz zwrócenie uwagi na trwałość przekazu pokoleniowego i jego historyczne znaczenie.
Wszystkie działania wynikające z realizacji projektu kształtować będą poczucie przynależności do narodu i państwa z jednoczesną postawą otwarcia na świat i buntu przeciw wszelkim przejawom totalitaryzmu.

Akcja polega na posadzeniu w parkach, na skwerach itp. 21.473 DĘBÓW PAMIĘCI na 70 rocznicę zbrodni katyńskiej, czyli do roku 2010. Jeden DĄB to jedno nazwisko z listy katyńskiej.

Nasze gimnazjum po zgłoszeniu chęci udziału w tym programie otrzymało jako patrona postać ppłk. Borysa Fournier, umieszczonego na “liście prezydenckiej” pod numerem 00396.

Po zasadzeniu DĘBU uczniowie i nauczyciele będą się  nim opiekować dla upamiętnienia na terenie placówki oficera – ofiary zbrodni, na dowód pamięci w imię prawdy.


Życiorys podpułkownika Borysa Fournier

Fournier

Mjr piech. st. sp. Borys Fournier s. Władzimierza i Heleny z d. Pietrowa ur. 17.12.1891 r. w Petersburgu. Ukończył Średnią Szkołę Techniczną w Moskwie (1911), potem rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej (6 semestrów). Po wybuchu I wojny światowej wstąpił do szkoły oficerskiej w Petersuburgu, po jej ukończeniu został przydzielony do Lejb. Gwardii Konsholmskiego Pułku. Dwukrotnie ranny – w walkach w 1915 r. nad Stochodem i po raz drugi w 1916 r. W 1917 r. wstąpił do III Korpusu Polskiego, gdzie dowodził batalionem. Od 1918 r. służył w WP – w 27 pp., w randze kpt. W czasie wojny z bolszewikami dowodził II batalionem 27 pp.

1 lipca 1920 r. 20 sowiecka dywizja zaatakowała wieś Suszczany. Kpt. Fourier zarządził kontrakt -po przeprowadzeniu się przez rz. Uborć rozwinął 3 kompanie i rozpoczął marsz z południa na północ w celu okrążeniu nieprzyjaciela. Kompania pod jego dowództwem niepostrzeżenie podeszła do miejsca postoju bolszewików, gdy ci szykowali się do ataku na Suszczany. Zaskoczeni bolszewicy rzucili się do ucieczki, pozostawiając 8 kaemów, wozy, konie. Żołnierze kpt. Fouriera ani razu nie wystrzelili, używając tylko bagnetów i granatów. Podczas akcji kpt. Fourier szedł w tyralierze; ścigając bolszewików, wziął 60 jeńców. W wyniku akcji utrzymano wieś Suszczany i uniemożliwiono przełamanie linii polskiej.

Za udział w walce pod Suszczanami i nad Bugiem, dekretem NW L. 2647 z 28.2.1921 r. (Dz. Pers. Nr 11 z 1921 r.) odznaczony Orderem VM 5 kl. Nr 534

Od 1921 r. służył w 2 ps. Podh., a od 1926 r. w 86 pp w stopniu mjr. 28.2.1928 r. został przeniesiony w stan spoczynku. Pracował w fabryce A. Brodzic-Lipińskiego, następnie jako pomocnik naczelnika eksploatacji kolei Jabłonna-Karczew

W 1939 r. wzięty do niewoli i osadzony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu.

 

Certyfikat

skanuj0006