Nasze Gimnazjum - to My!

Delegacja z Jaworzyny Śląskiej na finale akcji “Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

27 września w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej akcji “Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
Wszystkim, którzy włączyli się do tego “pospolitego ruszenia” podziękowania złożyli: kardynał Henryk Gulbinowicz, dolnośląski kurator oświaty Pani Beata Pawłowicz, marszałek województwa dolnośląskiego Pan Rafał Jurkowlaniec, wicewojewoda dolnośląski Pani Ewa Mańkowska, konsul generalny RP z Winnicy na Ukrainie Pan Krzysztof Świderek oraz inicjatorka akcji, dziennikarka Telewizji Wrocław i redaktorka programu Studio Wschód Pani Grażyna Orłowska-Sondej.

Podziękowano Dyrektorowi Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej Panu Krzysztofowi Sołtysowi i Burmistrzowi naszego miasta Panu Grzegorzowi Grzegorzewiczowi, którzy przyczynili się do tego, że grupa jaworzyńskich gimnazjalistów mogła wyjechać do Latyczowa na Ukrainę porządkować tamtejszy polski cmentarz katolicki oraz inicjatorom akcji na terenie jaworzyńskiej gminy i opiekunom grupy pracującej na cmentarzu w Latyczowie – Pani Annie Ryś i Panu Wiesławowi Dybłowi.

Szczególne wyrazy uznania padły pod adresem młodzieży, która uczestniczyła w akcji i poświęciła swój wakacyjny czas na ratowanie narodowego dziedzictwa na wschodzie.

Wyrazy wdzięczności przekazano również wszystkim mieszkańcom Dolnego Śląska, którzy przekazali pieniądze na ten szczytny cel i spowodowali, że wyjazd 350- osobowej grupy stał się możliwy.

To dzięki Ich hojności ocalono od zapomnienia groby wielu naszych przodków, a uczestnicy wyprawy przeżyli niezapomnianą lekcję historii i patriotyzmu.

Powiązane linki:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/aktualnosci/single-view/artykul/final-akcji-mogile-pradziada-ocal-od-zapomnienia/