Nasze Gimnazjum - to My!

Na konferencji prasowej we Wrocławiu

Nasi nauczyciele – pani Anna Ryś i pan Wiesław Dybeł zostali zaproszeni na konferencję prasową do studia Telewizji Wrocław poświęconą  akcji “Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia 2013”. Konferencję zorganizowała i prowadziła dyrektor wrocławskiej telewizji pani Ewa Wolniewicz-Dżeljilji.

3k

 

Udział w niej wzięli organizatorzy i patroni akcji: pani redaktor Grażyna Orłowska-Sondej, kurator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pani Beata Pawłowicz oraz marszałek województwa dolnośląskiego pan Rafał Jurkowlaniec.
Zaproszono również wspierających akcję samorządowców. Naszą gminę reprezentował burmistrz Jaworzyny Śląskiej pan Grzegorz Grzegorzewicz.Wśród gości znalazło się również szerokie grono Sybiraków i Kresowian.

2k

 

W imieniu dolnośląskich nauczycieli głos zabrała pani Anna Ryś. Opowiedziała o przygotowaniach, które poprzedziły wakacyjny wyjazd  naszych uczniów na Ukrainę oraz podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że jaworzyńscy gimnazjaliści – wolontariusze już po raz drugi mogli wyjechać na Kresy porządkować polski cmentarz w Latyczowie na Podolu.

 

1k

 

Zaproszenie na konferencję  nauczycieli z jaworzyńskiego gimnazjum należy traktować jako szczególne wyróżnienie dla naszej szkoły za wzorowo przeprowadzoną akcję i zaangażowanie szerokiego grona mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska w działania związane  z  ratowaniem polskich cmentarzy na Kresach.