Nasze Gimnazjum - to My!

wymiana

Wymiana młodzieży

Zorganizowanie bogatego programu umożliwiło nam również wsparcie finansowe przedstawicieli gminy partnerskiej Pfeffenhausen, którzy przekazali na ten cel kwotę pieniężną uzyskaną ze sprzedaży wyrobów bawarskich na tegorocznych Dożynkach Gminnych w Piotrowicach Św. Pan Norbert Zierer, II burmistrz gminy Pfeffenhausen, przekazał  dotację na polsko-niemiecką wymianę młodzieży na ręce dyrektora gimnazjum, pana Krzysztofa Sołtysa oraz koordynatora wymiany międzyszkolnej, pani Barbary Dzikowskiej. Czytaj dalej