Nasze Gimnazjum - to My!

Katyń

Na VIII Koncercie Kresowym

9  czerwca kilkuosobowa delegacja uczniów i nauczycieli, Dyrektor Pan Krzysztof Sołtys,  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Ireneusz Besser oraz poczet sztandarowy naszego gimnazjum piątkowe popołudnie spędzili na wrocławski Rynku na VIII Patriotycznym Koncercie Kresowym. Na tę wielką uroczystość zaproszone zostały szkoły, które przez cały rok szkolny  aktywnie pracowały na rzecz akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Czytaj dalej

Ojczyzna to ziemia i groby

Młodzież naszego gimnazjum w ostatni czwartek maja spotkała się, aby uczcić pamięć poległych w Katyniu oraz zakończyć coroczną akcję “Katyń…ocalić od zapomnienia”. Pan Dyrektor wraz z panem Wicedyrektorem złożyli kwiaty oraz zapalili znicz przy tablicy upamiętniającej podporucznika Borys Fournier, poległego w Katyniu. Czytaj dalej

1050-lecie Chrztu Polski

Wzorem lat ubiegłych, w przedostatni czwartek maja spotykamy się popołudniu w szkole, przy dębie katyńskim, wspólnie dyrekcja gimnazjum, nauczyciele, uczniowie i rodzice, aby złożyć kwiaty i zapalić znicz pod tablicą upamiętniającą podpułkownika Borysa Fournier, polskiego oficera zamordowanego w Katyniu. Czytaj dalej

Patriotycznie…

W dniu 29 maja po raz kolejny odbyła się doroczna majowa uroczystość stanowiąca podsumowanie obywatelsko – patriotycznych projektów edukacyjnych jakie realizowaliśmy w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym. Podczas tej uroczystości gościliśmy w naszej szkole Pana wiceburmistrza Marka Zawiszę i księdza doktora Władysława Terpiłowskiego. Czytaj dalej

“Wojna to najstraszniejsze słowo, jakie zna ludzkość”

W bieżącym roku szkolnym realizowaliśmy w naszej szkole projekt edukacyjny zatytułowany “Wojna to najstraszniejsze słowo jakie zna ludzkość, tragedia narodów i tragedia pojedynczego człowieka”.
Podczas realizacji tego projektu poznawaliśmy tragiczne a zarazem bohaterskie losy Polaków podczas I i II wojny światowej, Powstania Warszawskiego i wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Czytaj dalej

KATYŃ – ocalić od zapomnienia

20 maja minęła 3- rocznica zasadzenia przed naszą szkołą dęba pamięci i poświęcenia pamiątkowej tablicy ku czci zamordowanego w Katyniu przed siedemdziesięciu dwoma laty polskiego oficera podpułkownika Borysa Fourniere.
Zwyczajem lat ubiegłych uczciliśmy tę rocznicę podczas okolicznościowej uroczystości, która odbyła się w czwartek 17 maja o godzinie 16 na terenie naszego gimnazjum. Czytaj dalej

Zasadziliśmy Dąb Pamięci

W czwartek 21 maja 2009 w naszej szkole miała miejsce niecodzienna uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej i zasadzenia dęba pamięci ku czci zamordowanego w Katyniu polskiego oficera podpułkownika Borysa Fournier. W ten sposób włączyliśmy się czynnie w ogólnopolską akcję  “Katyń – ocalić od zapomnienia”, celem której jest zasadzenie na terenie całej Polski, 21.473 dębów w parkach, na placach i skwerach. Akcja ta objęta patronatem honorowym Prezydenta RP, ma na celu uczczenie 70 – rocznicy zbrodni katyńskiej. Czytaj dalej

“KATYŃ… ocalić od zapomnienia”

Nasze gimnazjum włączyło się do programu “KATYŃ… ocalić od zapomnienia” pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Celem programu jest kultywowanie pamięci o Polakach – ofiarach zbrodni katyńskiej oraz zwrócenie uwagi na trwałość przekazu pokoleniowego i jego historyczne znaczenie.
Wszystkie działania wynikające z realizacji projektu kształtować będą poczucie przynależności do narodu i państwa z jednoczesną postawą otwarcia na świat i buntu przeciw wszelkim przejawom totalitaryzmu. Czytaj dalej