Główna   Kalendarium   Dziedzictwo  Wspomnienia  Cytaty   Myśli  Galeria   Linki  Kontakt

Sprawozdanie z III edycji konkursu wiedzy
o Kardynale Stefanie Wyszyńskim patronie naszej szkoły.


"Sztuką jest umierać dla Ojczyzny,
ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej".
Kardynał Stefan Wyszyński.

 

W dniu 12 listopada 2003 roku odbył się pierwszy etap konkursu poświęconego życiu i działalności patrona szkoły. Wszyscy pierwszoklasiści odpowiadali na pytania przygotowane przez katechetkę Marzenę Antosz. Za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu odpowiedzialne były: p. A. Bardzińska, p. A. Ryś, p. E. Krzaczek i p. M. Antosz.
W pierwszym etapie udział wzięli wszyscy uczniowie klas pierwszych. Odpowiadali na 20. pytań w czasie jednej godziny lekcyjnej na religii. Uczniowie przygotowywali się do konkursu na lekcjach religii oraz indywidualnie, pomocnym było przygotowanie albumów poświęconych Prymasowi Tysiąclecia
etap1.jpg (11603 bytes). Uczniowie mieli możliwość korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
Do drugiego etapu zakwalifikowało się 18. osób. Z klasy Ia: Łukasz Nijander, Marcin Drewnowski, Bartosz Kwiatkowski, Ib: Malwina Kompała, Karolina Marchewka, Joanna Smaciarz, Ic: Wioleta Szczygielska, Renata Jaworska, Paulina Lewandowska, z klasy Id Adriana Gibka, Mirka Strzelecka, Roksana Sowińska, Ie: Wojciech Syntyrz, Dominika Sionkowska, Piotr Jurczyk, klasa If: Paweł Kulczycki, Magdalena Lempart i Natalia Pieczara.
Drugi etap konkursu odbył się w dniu 18. grudnia 2003 roku na siódmej godzinie lekcyjnej, gimnazjaliści mieli za zadanie rozwinąć myśl Patrona, odnaleźć na mapie miejsca uwięzienia Patrona oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące działalności duszpasterskiej i patriotycznej Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i orientacją, dobrze przygotowani odważnie odpowiadali na wylosowane pytania. Konkurs przebiegał w podniosłej atmosferze. Gimnazjaliści wykazali się dużą znajomością faktów a nawet szczegółów z życia Prymasa Tysiąclecia. Jury konkursu po gruntownej analizie wiedzy uczestników przyznało I miejsce gimnazjalistom z klasy If w składzie: P. Kulczycki, M. Lempart i N. Pieczara, II zaszczytne miejsce klasie Ie i trzecie miejsce klasie Id. Laureaci konkursu zostali nagrodzeni, nagrody wręczono w dniu Patrona szkoły 19 grudnia 2003 roku.

Marzena Antosz.