Główna   Kalendarium   Dziedzictwo  Wspomnienia  Cytaty   Myśli  Galeria   Linki  Kontakt

Trzeba, abyśmy czynili dobrze...

 

Pierwsza rocznica nadania gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej imienia kard. Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia i poświęcenia sztandaru szkoły przez JE ks. biskupa Tadeusza Rybaka.

"Maryjo Niepokalana, Nieba i Ziemi Królowo! Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, gdyż Twoje święto uczyniliśmy świętem naszej szkoły. Chcemy wzorem naszego Patrona - kardynała Stefana Wyszyńskiego zawierzyć Tobie, Najświętsza Panno, naszą naukę, pracę i przyszłość. Pragniemy, abyś się stała dla nas, podobnie jak dla księdza kardynała: "Mocą i Wytrwaniem, Światłem i Oparciem, Pociechą, Nadzieją i Pomocą Nieustanną..."


Tak rozpoczynała się modlitwa uczniów jaworzyńskiego gimnazjum odmówiona podczas uroczystej Mszy św. 9 grudnia, a ułożona z okazji pierwszej rocznicy nadania gimnazjum imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia. Święto tej szkoły decyzją Rady Pedagogicznej zostało związane ze świętem Matki Bożej, tak jak życie Patrona, który 8 grudnia 1953 roku uwięziony w Stoczku Warmińskim dokonał aktu osobistego oddania się Matce Najświętszej.

W krótkim "Wspomnieniu Patrona" przedstawionym na początku Mszy św. zgromadzonym wiernym gimnazjaliści przypomnieli, że kardynał Wyszyński nazywany był Prymasem Maryjnym, a on sam w zapiskach więziennych wyznał, że "gorąco pragnie życiem swoim usprawiedliwić tę nazwę".

"Skąd, Ojcze, tak wielkie uwielbienie Matki Bożej?" - z tym pytaniem młodzi ludzie zwrócili się do swego Patrona spoglądającego na nich z obrazu.

Po chwili usłyszeli odpowiedź kardynała (wykorzystano fragment audycji radiowej z 2001 roku), który m.in. powiedział " wszczepiłem się mocno w wolę umierającego kardynała prymasa (Augusta Hlonda) i dlatego WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ"

Ten krótki program uczniowie zakończyli przyrzeczeniem: "Obiecujemy, Księże Prymasie, walczyć o pełne zwycięstwo Maryi - Matki naszej i Królowej"


Msza św. w intencji gimnazjum z udziałem pocztu sztandarowego miała uroczystą oprawę liturgiczną. Fragmenty Pisma św. odczytali dyrektor szkoły i katecheta, modlitwę wiernych odmówili uczniowie, a homilię poświęconą Matce Bożej i kard. S. Wyszyńskiemu wygłosił ojciec rekolekcjonista.

Dyrektor szkoły, dziękując ks. proboszczowi za Eucharystię i ojcu misjonarzowi za naukę, podkreślił, że wybór Prymasa Tysiąclecia na Patrona zobowiązuje i dlatego cała społeczność gimnazjum pragnie z tego zobowiązania wywiązać się jak najlepiej swoją pracą i postawą.

To prawda, taki Patron zobowiązuje, zwłaszcza że na szkolnym sztandarze umieszczone zostały Jego słowa: "PRAWOŚĆ WYWODZI SIĘ Z PRAWDY"

 

NIE MOŻE TO BYĆ Patron jednego dnia - Święta Szkoły. Kardynał Wyszyński zostawił przeogromną spuściznę, skarbnicę idei, myśli i uczuć, z której powinniśmy czerpać teraz i w przyszłości.

"Nie jest łatwo naśladować tego wielkiego człowieka - powiedziała w swoim przemówieniu przedstawicielka samorządu uczniowskiego podczas uroczystości w szkole - ale przecież nie zostaliśmy stworzeni do rzeczy małych i byle jakich".

W obecnym roku szkolnym w jaworzyńskim gimnazjum opracowano program wychowawczy oparty na ideałach Patrona - ks. kard. Wyszyńskiego. Nawiązując do przesłania pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny: "Bóg bogaty w miłosierdzie", jako motto swoich poczynań gimnazjum wybrało słowa Prymasa Tysiąclecia:

"Nie wystarczy, że nie czynimy nic złego, trzeba, abyśmy czynili dobrze. TRZEBA MNOŻYĆ DOBRO"

"Trzeba mnożyć dobro" - jak bardzo aktualne są te słowa w dzisiejszym świecie, nie trzeba nikogo przekonywać. Uczniowie również doskonale to rozumieją, a dowodem są liczne prace literackie i plastyczne, w których wyrazili swoje przemyślenia.

Jak mnożyć dobro, powiększać je każdego dnia? I na to gimnazjaliści znaleźli prosty sposób:

" Trzeba zacząć od samego siebie, od wzbogacania własnej osobowości, własnego serca. A kiedy już nasze serce wypełni się po brzegi, wtedy eksploduje małymi serduszkami, które będą rozsiewały dobro w domu, w szkole, na podwórku i na ulicy"

Aby to mnożenie dobra nie pozostało tylko piękną przenośnią, uczniowie podjęli konkretne zobowiązania klasowe i indywidualne.

Zobowiązali się do przestrzegania regulaminu szkolnego, sumiennego wypełniania obowiązków, godnego reprezentowania gimnazjum oraz szlachetnej rywalizacji w nauce i w sporcie. Zobowiązali się również odnosić z szacunkiem do siebie i wszystkich ludzi, pomagać w nauce słabszym kolegom. Zapewnili też, że powiedzą "stop!" wulgaryzmom oraz wszelkim używkom, które niszczą umysł i serce.

Przewodnicząca samorządu życzyła koleżankom i kolegom wytrwałości w mnożeniu dobra, a zakończyła swoją mowę słowami Patrona: "Od siebie trzeba wymagać najwięcej"

Wcielać w życie ideały Patrona ślubowali m.in. uczniowie klas pierwszych składający w tym dniu uroczystą przysięgę na sztandar szkoły.

Rozstrzygnięty został także konkurs wiedzy o Patronie, w którym brały udział wszystkie klasy pierwsze.

W Święto Szkoły nie mogło zabraknąć ciekawego programu artystycznego złożonego z wierszy o tematyce religijnej i patriotycznej, pieśni, a nawet ...tańców ukazujących walkę Dobra ze Złem. Tradycyjnie już zespół wokalny zaśpiewał pieśń o Patronie, która być może zostanie hymnem szkoły.

Uroczystość sprzed roku, kiedy to gimnazjum otrzymało imię oraz sztandar, a którą zaszczycił swoją obecnością ks. biskup Tadeusz Rybak, władze oświatowe i miejskie, przypominała wystawa fotograficzna : "Przeżyjmy to jeszcze raz" a także specjalny numer gazetki szkolnej.

Inna wystawa ukazywała dorobek uczniów i szkoły związany z Patronem - albumy, prace plastyczne i literackie, księgozbiór i różne materiały.

Jaworzyńskie gimnazjum od stycznia należy do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dziękujemy Bogu i Pani Jasnogórskiej za takiego Patrona i prosimy o jak najszybsze wyniesienie go na ołtarze. Nie zapominamy również o modlitwie do Patrona szkoły.

"Sługo Boży, Księże Kardynale Stefanie, Patronie jaworzyńskiego gimnazjum, umiłowany Prymasie Tysiąclecia, przez którego życie na ziemi spływa chwała Boga i Maryi, wstawiaj się za nami u Bogurodzicy i Jej Syna, wyproś łaski, o które prosimy oraz o dar wytrwania w wierze ojców naszych"

(z modlitwy gimnazjalistów)Barbara Świżewska