Główna   Kalendarium   Dziedzictwo  Wspomnienia  Cytaty   Myśli  Galeria   Linki  Kontakt

Kardynał Wyszyński naszym Patronem

Patronie, bądź zawsze z nami,
wśród trudów życia, gdy jesteśmy sami.

Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej 7 grudnia 2001 r. otrzymało imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia.

Wzorem Kardynała, który wszystkie ważne wydarzenia wiązał ze świętami Maryjnymi, a 8 grudnia 1953 r. dokonał aktu duchowego oddania się Bogurodzicy i zawierzenia Jej swego losu, społeczność gimnazjalna również wybrała jako datę swej uroczystości święto Matki Bożej.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Kościół wypełniła młodzież, nauczyciele, goście i parafianie. Byli obecni proboszczowie z okolicznych parafii, ksiądz dziekan, księża wywodzący się z Jaworzyny oraz miejscowi duszpasterze. Przybyli przedstawiciele władz oświatowych, gminnych i powiatowych wraz z starostą.

Eucharystii przewodniczył bp Tadeusz Rybak, który zaszczycił swoją obecnością jaworzyńską uroczystość. Podczas przemówienia powitalnego skierowanego do Pasterza Diecezji przedstawicielka grona pedagogicznego powiedziała: "Wybór Prymasa Tysiąclecia na patrona naszego gimnazjum nie by! przypadkowy. Świat dzisiejszy potrzebuje wzorców i autorytetów na miarę Trzeciego Tysiąclecia, a autorytet Prymasa ciągle rośnie. Pragniemy rozwijać się duchowo, a Patron będzie naszym wzorem. Chcemy tak jak on być odważni, niezłomni, wytrwali i pracowici. Chcemy kochać Boga, Ojczyznę i każdego człowieka, bo choćby najgorszy to... aż Człowiek"

Wzruszający był moment, kiedy na poparcie stów skierowanych do Księdza Biskupa, ale również do kard. Wyszyńskiego: "My chcemy Boga w książce, w szkole, w naszych domach i w naszym życiu" obecni w kościele zaintonowali dobrze znaną pieśń: My chcemy Boga. Ksiądz Biskup w swojej homilii pogratulował Gimnazjum "wyboru tak wielkiego Polaka i męża Kościoła na Patrona", którego nazwał "gigantem ducha". Mówił o trudnym posłannictwie Prymasa Stefana Wyszyńskiego, godnego następcy Prymasa Augusta Hlonda: "Dzieje kard. Wyszyńskiego to dzieje zmagań o zachowanie substancji narodu, o zachowanie kultury polskiej, o zachowanie wiary". Podkreślił także zasługi Kardynała dla umacniania polskości na Ziemiach Zachodni. Zwracając się do nauczycieli, przypomniał, że właśnie nauczyciele odegrali niezwykle ważną rolę w kształtowaniu osobowości Prymasa Tysiąclecia, o czym sam wielokrotnie mówił. Biskup Legnicki wyraził też bliskie naszym sercom przekonanie, że "Kardynał Wyszyński zostanie wyniesiony na ołtarze".Właśnie w tej intencji podczas dziękczynienia po Komunii św. odczytana została przez jednego z uczniów "Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego".

Nadszedł wreszcie oczekiwany przez wiele miesięcy moment poświęcania sztandaru szkoły. Ksiądz Biskup uczynił to na prośbę przedstawiciela Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru. Sztandar przekazany został honorowemu pocztowi sztandarowemu gimnazjum, który tworzyli dyrektorzy, przedstawiciele nauczycieli i młodzieży. Szacunek dla sztandaru, na którym widnieje portret Patrona i godło Polski, wyrażony został pocałunkiem. Wzruszenie, łzy, duma - to uczucia towarzyszące tej ceremonii. Ogromna radość, że wreszcie szkoła ma sztandar, ma Patrona! Na swoim sztandarze jaworzyńskie Gimnazjum umieściło zawsze aktualne słowa Patrona: "Prawość wywodzi się z prawdy". Kard. Wyszyński w swoich kazaniach pouczał, że "należy żyć w prawdzie, stanąć w prawdzie, prowadzić życie w prawdzie". To przesłanie Patrona stanie się dla uczniów i nauczycieli drogowskazem na drodze do uczciwego życia. Msza św. zakończyła się odśpiewaniem pieśni: Boże, coś Polskę.

Druga część uroczystości odbyła się w szkole, a rozpoczęła się od poświecenia tablicy z nową nazwą gimnazjum. Pogoda była brzydka, mglista, ale Ksiądz Biskup pocieszył zgromadzonych, przypominając, że w Starym Testamencie mgła oznaczała obecność Boga.

Gimnazjum jaworzyńskie liczy 476 uczniów i 28 nauczycieli. Istnieje dopiero trzeci rok, ale kontynuuje dobre tradycje mieszczącej się tu do niedawna szkoły podstawowej; ma też spore osiągnięcia, o których mówił Dyrektor Gimnazjum, przedstawiając tę ważną dla miasta i gminy placówkę oświatową. Swoje przemówienie Dyrektor zakończył słowami: "Te wszystkie osiągnięcia traktujemy jako dary, które dziś pragniemy złożyć naszemu Patronowi. Wierzymy, że jesteśmy godni, by nosić imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego - tak zasłużonego dla historii naszej Ojczyzny - człowieka wielkiego, a jednocześnie skromnego. Chcemy być gniazdem, z którego będą wylatywały w świat orły szybujące wysoko i dobrze służące wolnej Polsce."

Tak wspaniałego Patrona gratulowali też szkole wszyscy goście. Obecny na uroczystości dolnośląski Kurator Oświaty powiedział m.in.: "Cieszę się. że u progu nowego tysiąclecia społeczność lokalna pamięta o dokonaniach wielkiego Polaka, patrioty, orędownika prawdy, stojącego na straży godności człowieka, który swą postawą życiową jako duchowny i jako polityk byt i będzie wzorem do naśladowania dla przyszłych pokoleń.''

Odczytane zostały dwie ważne uchwały: Rady Miasta o nadaniu szkole imienia i Rady Pedagogicznej ustanawiającej dzień 8 grudnia Świętem Szkoły.

Jeszcze odbyła się ceremonia wbicia pamiątkowych gwoździ i ślubowanie gimnazjalistów na sztandar. Cały czas panowała miła a zarazem podniosła atmosfera. W części artystycznej, która kończyła uroczystość, uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny: Prymas w Komańczy. Ciekawa dekoracja symbolizująca miejsce uwięzienia Prymasa Wyszyńskiego oraz gra młodych aktorów spodobały się wszystkim, podobnie jak pieśni śpiewane przez chór szkolny, a zwłaszcza wykonana po raz pierwszy pieśń o Patronie. Goście mogli także obejrzeć bogatą wystawę, na której zgromadzono albumy poświęcone Patronowi, portrety, obrazki, zdjęcia, różnorodne prace literackie i plastyczne, książki, czasopisma, artykuły prasowe poświęcone Kardynałowi, okolicznościowy numer gazetki szkolnej, kasety z nagraniami filmów, audycji, a także szkolną stronę internetową poświeconą Patronowi. Materiał ogromny, bo do nadania szkole imienia społeczność gimnazjalna przygotowywała się od stycznia 2001 roku, czyli od ogłoszenia Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Najpierw Patronem "żyła" szkoła, a później już cała parafia, dzięki zaangażowaniu jaworzyńskich duszpasterzy. Wspólnie udało się przeprowadzić zbiórkę pieniędzy na Dom Pamięci kard. Wyszyńskiego. Nie ma obecnie ucznia, który nie wiedziałby, kim był Stefan Wyszyński; wszyscy brali udział w konkursie wiedzy o Patronie, a finaliści wykazali się doskonałą znajomością biografii Prymasa Tysiąclecia. Dla tej szkoły z całą pewnością Rok Kardynała się nie skończył. To dopiero początek ich spotkań z tym "gigantem ducha", z którym wkroczyli w Trzecie Tysiąclecie i związali się na dobre i na złe.

My słabi ludzie pomocy szukamy,
Słowa Prymasa często wspominamy.
Uczą nas kochać Boga i bliźniego,
Ojczyźnie życia nie żałować swego.

Barbara Świżewska